;

Metsälinjan vahvistaminen

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: YVA-menettely
Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo
Pituus: 297 km

Fingrid suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan ja Laukaan välille. Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on koonnut arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot ja antanut oman lausuntonsa, joka ohjaa arviointityötä eteenpäin.

 

  

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan Nuojuankankaalla sijaitsevan sähköaseman ja Laukaan Vihtavuorella sijaitsevan sähköaseman välille. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 297 kilometriä ja se sijoittuu Vaalan, Siikalatvan, Haapaveden, Kärsämäen, Haapajärven, Reisjärven, Pihtiputaan, Kinnulan, Karstulan, Saarijärven, Multian, Uuraisen, Äänekosken, Laukaan ja Jyväskylän kuntien alueelle.

Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääosin purettavan 220 kilovoltin voimajohdon paikalle (noin 252 km) ja nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle (noin 45 km). Lisäksi reitillä on muutama lyhyt uuteen maastokäytävään sijoittuva tekninen vaihtoehto.

Uusi voimajohtoyhteys on tarpeen, koska nykyiset kantaverkkoyhteydet eivät tule riittämään kaiken Ruotsista tuodun ja pohjoisessa Suomessa tuotetun sähkön siirtämiseen etelän kulutuskohteisiin. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen ja edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa

Fingrid tekee päätöksen hankkeen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta YVA-menettelyn jälkeen. Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2026–2027. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2028–2030.

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointi etenee

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa on tammikuussa 2023 valmistunut voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Yhteysviranomaisena toimiva Keski-Suomen ELY-keskus tiedottaa arviointiohjelmasta. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. Tallenne oli katsottavissa kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle huhtikuussa 2023

Nyt arviointityö jatkuu ja tulokset kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan loppuvuodesta 2023. Johtoreitteihin tehdään arviointiohjelmavaiheen palautteen perusteella tarkistuksia, joilla tavoitellaan ympäristövaikutusten lieventämistä. Arviointiselostuksen valmistumisesta tiedotetaan ja sen tuloksia esitellään kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa, kuten ohjelmavaiheessakin.

Palautetta voimajohtohankkeen suunnitteluun Fingridissä on voinut antaa YVA-ohjelman nähtävillä olon aikana ja palautejärjestelmä avataan seuraavan kerran taas YVA-selostuksen valmistuessa. Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset voimajohtoreitit, joihin voidaan tehdä tarkistuksia vaikutusten lieventämiseksi.  Voimajohtopylväiden paikat eivät ole tiedossa ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Palaute otetaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä ja ympäristövaikutusten arviointia tekevän konsultin arviointityössä. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Keski-Suomen ELY-keskus ja yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan ELY-keskukselle.

Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin reittisuunnittelun asiantuntijalta.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj, asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu Jenni-Julia Saikkonen p. 030 395 5209
Fingrid Oyj, asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu Pasi Saari, puh. 030 395 5178

Liitetiedostot:

Yhteystiedot

YVA-menettely

Tiina Seppänen, vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5164
Pasi Saari, asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5178