;

Metsälinjan vahvistaminen

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: YVA-menettely
Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo
Pituus: 297 km

Fingrid suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan ja Laukaan välille. Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä ja arviointiselostus on toimitettu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle helmikuussa 2024.

 

 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan Nuojuankankaalla sijaitsevan sähköaseman ja Laukaan Vihtavuorella sijaitsevan sähköaseman välille. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 297 kilometriä ja se sijoittuu Vaalan, Siikalatvan, Haapaveden, Kärsämäen, Haapajärven, Reisjärven, Pihtiputaan, Kinnulan, Karstulan, Saarijärven, Multian, Uuraisen, Äänekosken, Laukaan ja Jyväskylän kuntien alueelle.

Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääosin purettavan 220 kilovoltin voimajohdon paikalle (noin 252 km) ja nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle (noin 45 km). Lisäksi reitillä on muutama lyhyt uuteen maastokäytävään sijoittuva tekninen vaihtoehto.

Uusi voimajohtoyhteys on tarpeen, koska nykyiset kantaverkkoyhteydet eivät tule riittämään kaiken Ruotsista tuodun ja pohjoisessa Suomessa tuotetun sähkön siirtämiseen etelän kulutuskohteisiin. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen ja edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa

Fingrid tekee päätöksen hankkeen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta YVA-menettelyn jälkeen. Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2026–2027. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2028–2030.

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointi etenee

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa on tammikuussa 2023 valmistunut voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Arvio ympäristövaikutuksista on koottu arviointiselostukseksi.

Yhteysviranomaisena toimiva Keski-Suomen ELY-keskus tiedottaa arviointiselostuksesta. Viralliset mielipiteet on toimitettava ELY-keskukselle kuulutuksessa ilmoitetun mukaisesti.

Palautetta voimajohtohankkeen suunnitteluun Fingridissä voi antaa tästä. Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset voimajohtoreitit, jotka voivat vielä tarkentua. Voimajohtopylväiden paikat selviävät myöhemmin. Palaute otetaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä ja ympäristövaikutusten arviointia tekevän konsultin arviointityössä sekä reittivalinnassa. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Keski-Suomen ELY-keskus ja yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan ELY-keskukselle.

Hanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestetään sähköisesti tiistaina 19.3.2024 klo 18.00. Yleisötilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua tai rekisteröityä. Tilaisuuteen osallistutaan tällä linkillä: https://event.prospectumlive.com/yva-19032024

Kysymyksiä voi kirjoittaa tilaisuuden aikana tai jo ennen tilaisuutta saman linkin kautta. Kysymykset näkyvät vain tilaisuuden järjestäjille ja niihin vastataan esitysten jälkeen. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan.

Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin reittisuunnittelun asiantuntijalta.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj, vanhempi asiantuntija, ympäristö Tiina Seppänen p. 030 395 5164
Fingrid Oyj, erikoisasiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu Pasi Saari, puh. 030 395 5178

Liitetiedostot:

Arviointiselostus

Liite 1 Liitekartat
Liite 2 Vaikutukset kartalla
Liite 3a Hirsineva Natura-arvio
Liite 3b Multarinmeri Natura-arvio
Liite 3c Etelä-Sydänmaa Natura-arvio
Liite 4 Lausuntojen ja mielipiteiden huomioiminen selostuksessa
Liite 5 Yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen selostuksessa
Liite 6 Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta
Liite 7 Voimajohtohankkeen eteneminen
Liite 9 Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa käytettävät kriteerit
Liite 10a Maisema-analyysi Haapajärvi
Liite 10b Maisema-analyysi Muurasjärvi
Liite 10c Maisema-analyysi Saarijärvi

 

Yhteystiedot

YVA-menettely

Tiina Seppänen, vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5164
Pasi Saari, asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5178