Metsälinjan vahvistaminen

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: YVA-menettely
Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo
Pituus: 297 km

Fingrid suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan ja Laukaan välille. Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnistynyt ja arviointiohjelma on toimitettu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tammikuussa 2023.

  
Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa on tammikuussa 2023 valmistunut voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Arvio ympäristövaikutuksista kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan syksyllä 2023. 

Yhteysviranomaisena toimiva Keski-Suomen ELY-keskus tiedottaa arviointiohjelmasta. Viralliset mielipiteet on toimitettava ELY-keskukselle kuulutuksessa ilmoitetun mukaisesti.

Hanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti keskiviikkona 15.2.2023 klo 17.30. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan: https://event.prospectumlive.com/yva-yleisotilaisuus-1502. Yleisötilaisuudessa käsittelemättä jääneisiin kysymyksiin löytyy kirjalliset vastaukset tästä.

Lisätietoa hankkeen YVA-vaiheesta ja siihen kuuluvat liitteet löydät tämän sivun "Vaihekohtaiset tiedot" otsikon alta kohdasta YVA-menettely. 

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan Nuojuankankaalla sijaitsevan sähköaseman ja Laukaan Vihtavuorella sijaitsevan sähköaseman välille. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 297 kilometriä ja se sijoittuu Vaalan, Siikalatvan, Haapaveden, Kärsämäen, Haapajärven, Reisjärven, Pihtiputaan, Kinnulan, Kivijärven, Karstulan, Saarijärven, Multian, Uuraisen, Äänekosken, Laukaan ja Jyväskylän kuntien alueelle.

Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääosin purettavan 220 kilovoltin voimajohdon paikalle (noin 252 km) ja nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle (noin 45 km). Lisäksi reitillä on muutama lyhyt uuteen maastokäytävään sijoittuva tekninen vaihtoehto.

Uusi voimajohtoyhteys on tarpeen, koska nykyiset kantaverkkoyhteydet eivät tule riittämään kaiken Ruotsista tuodun ja pohjoisessa Suomessa tuotetun sähkön siirtämiseen etelän kulutuskohteisiin. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen ja edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa

Fingrid tekee päätöksen hankkeen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta YVA-menettelyn jälkeen. Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2026–2027. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2028–2030.

Lisätietoa yleisötilaisuudessa

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa on tammikuussa 2023 valmistunut voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Arvio ympäristövaikutuksista kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan syksyllä 2023.

Yhteysviranomaisena toimiva Keski-Suomen ELY-keskus tiedottaa arviointiohjelmasta. Viralliset mielipiteet on toimitettava ELY-keskukselle kuulutuksessa ilmoitetun mukaisesti.

Hanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti keskiviikkona 15.2.2023 klo 17.30. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan: https://event.prospectumlive.com/yva-yleisotilaisuus-1502. Yleisötilaisuudessa käsittelemättä jääneisiin kysymyksiin löytyy kirjalliset vastaukset tästä.

Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin reittisuunnittelun asiantuntijalta.

Liitetiedostot:

Yhteystiedot

YVA-menettely

Jenni-Julia Saikkonen, asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5209
Pasi Saari, asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5178