;

Varkaus–Kontiolahti 110 kV -voimajohdon ympäristöselvitys

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Päättyneet ympäristöselvitykset

Varkaudesta Viinijärven kautta Joensuun Pamiloon kulkeva 110 kilovoltin voimajohto on huonokuntoinen. Voimajohto on suunniteltu uusittavan siten, että samalla lisätään ja parannetaan sähkön siirtokykyä sekä -varmuutta Pohjois-Karjalan alueella.

Linkki hankkeen rakennusprojektin sivulle

Nykyinen 1950-luvulla rakennettu 110 kilovoltin voimajohto Varkaudesta Viinijärven kautta Joensuun Pamiloon on huonokuntoinen. Voimajohto suunnitellaan uusittavan siirtokyvyltään vahvemmalla 110 kilovoltin voimajohdolla Varkauden ja Kontiolahden sähköasemien välillä, mikä tuo Pohjois-Karjalan alueelle lisää siirtokykyä ja parantaa sähkön siirron käyttövarmuutta merkittävästi. Varkauden, Leppävirran, Heinäveden, Liperin, Joensuun ja Kontiolahden kuntien alueille sijoittuva voimajohtoreitti on yhteensä noin 117 kilometrin pituinen.

Voimajohto uusitaan nykyiselle paikalle, eikä lunastettu johtoalue pääsääntöisesti levene. Kontiolahden läheisyydessä uutta johtoaluetta tarvitaan nykyisten voimajohtojen viereen, kun voimajohtoreitti erkanee nykyisestä linjauksesta suuntautuen koilliseen Kontiolahden sähköasemalle. Uutta rakentamista rajoittavat rakennusrajat tullaan todennäköisesti siirtämään nykykäytännön mukaisesti johtoalueen ulkoreunaan. Nykyiset puupylväät korvataan noin 3-5 metriä korkeammilla teräspylväillä. Pylväsväli pitenee, joten pylväiden määrä vähenee ja samalla niiden paikat muuttuvat.

Hankkeesta laadittiin ympäristöselvitys vuonna 2010 (liitteenä oikealla). Hankkeeseen mahdollisesti liittyvien muiden johtojärjestelyjen takia selvityksessä tarkasteltiin myös noin neljän kilometrin voimajohto-osuus Kontiolahdelta kaakkoon, Lehmon suuntaan.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Ritva Hauvonen, puh. 030 395 5110
lunastusasiat: Ilkka Alm, puh. 030 395 5101