;

Vetytaloushanke

Fingrid ja Gasgrid Finland aloittivat syksyllä 2021 yhteisen tutkimushankkeen, jonka päätavoitteena oli tutkia ja luoda uutta osaamista energian siirtojärjestelmien roolista ja mahdollisuuksista vetytalouden tukena sekä viennin mahdollistamisessa. Hankkeessa pyrittiin luomaan kattavaan tutkimus- ja mallinnustyöhön perustuen uutta tietoa vetytalouden mahdollisuuksista Suomessa ja sen vaikutuksista energiajärjestelmään.

Yhteishankkeessa tutkittiin energian siirtoverkkojen roolia vetytalouden kasvun ja puhtaan energiajärjestelmän mahdollistajina sekä analysoitu investointitarpeita ja mahdollisen tulevan vetymarkkinan arvoa. Yhteishanke kuvaa erilaisia skenaarioita tulevaisuuden vetytalouden kehittymisestä Suomessa sekä energiainfrastruktuurin kehittymisestä. Lisäksi hankkeessa tutkittiin vetytalouden arvoketjuja, selvitettiin vetyinfrastruktuuriin liittyviä teknisiä kysymyksiä, vetyinfrastruktuurin rakentamista ja sen kustannuksia sekä vetytalouteen liittyvän regulaation tilaa ja kehitystarpeita.

Yhteishanke oli osa laajempaa Business Finlandin rahoittamaa HYGCEL (Hydrogen and Carbon Value Chains in Green Electrification) -hankekokonaisuutta, jonka julkisessa hankeosuudessa yliopistot ja yritykset tutkivat yhdessä energiamurroksen, energiajärjestelmän ja vetytalouden systeemitason vaikutuksia. Fingrid ja Gasgrid  toteuttivat yhteisen tutkimushankkeensa julkisen hankekokonaisuuden rinnalla.

Lisätietoja aiheesta

Jussi Närhi

asiantuntija 
puh. 030 395 4469

Mikko Heikkilä

päällikkö, strateginen verkkosuunnittelu
puh. 030 395 5113