;

Lieto - Forssa -voimajohto

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Sijainti: Lieto, Marttila, Koski Tl, Somero, Ypäjä, Jokioinen ja Forssa
Pituus: 67 km

Fingrid uusi Liedon ja Forssan välisen voimajohdon. 1920-luvulla rakennettu voimajohto uudistettiin korvaamalla 110 kilovoltin voimajohdot uusilla 400 ja 110 kilovoltin voimajohdoilla.

Uuden voimajohdon siirtokyky mahdollistaa sähkön siirtotarpeiden kasvun Forssan ja Liedon välillä. Kantaverkon pitkän aikavälin kehittämisessä Forssan ja Liedon välinen voimajohtohanke on tärkeä osa kokonaisuutta, jolla vastataan Suomen ilmasto- ja energiastrategian edellyttämiin sähkönsiirtoverkon vahvistustarpeisiin. Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon myös energiatehokkuus.

Hanke valmistui alkuvuodesta 2018. Hankkeen urakoitsijana toimi Dalekovod j.s.c., joka on ollut yhteydessä maanomistajiin ja tiehoitokuntiin mahdollisten vahinkojen hoitamiseksi. Mikäli teidän maillanne on mielestänne tähän hankkeeseen liittyviä vahinkoja, pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä Dalekovodin yhteyshenkilöön.

Lunastusmenettely

Valtioneuvosto myönsi hankkeelle lunastusluvan 29.1.2015.

Uudesta johdosta aiheutuneet maankäytölliset haitat ja korvaukset käsitellään lunastustoimituksessa, josta vastaa toimitusinsinööri Anna Maria Mäenpää. Toimitusinsinööri ilmoittaa erikseen asianosaisille mahdollisista maastokatselmuksista ja lunastustoimituksen jatkumisesta.

 

Lisätietoja

​Rakennuttaja Fingrid Oyj

Antti Linna
projektipäällikkö
puh. 030 395 5168

 

Pääurakoitsija Dalekovod j.s.c

Lasse Kekoniemi
maanomistajien yhteyshenkilö
puh. 040 127 8728

  

Maanmittauslaitos

Lieto, Koski Tl, Somero, Marttila

Anna Maria Mäenpää
toimitusinsinööri, lunastustoimitus
puh. 040 564 6186


Ypäjä, Jokioinen, Forssa

Lasse Ojala
toimitusinsinööri, lunastustoimitus
puh. 040 779 3764