;

Datahub-palvelut

Tarjoamme tehokkaan tiedonvaihtoalustan sähkön vähittäismarkkinoiden toimijoiden käyttöön

Suomi toimii sähköllä. Jokainen meistä on sähkönkuluttaja. Voimme vertailla erilaisia vaihtoehtoja ja palveluita, ja ostaa tarvitsemamme sähkön valitsemaltamme sähkönmyyjältä. Olemme osa sähkömarkkinoita ja siihen liittyvää tiedonvaihtoa.

Sähkömarkkinalain (SML) mukaan Fingrid vastaa sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämän tiedonvaihdon kehittämisestä. Fingrid on kehittänyt sähkömarkkinaosapuolille (sähkönmyyjä- ja verkkoyhtiöt) tiedonvaihtopalveluiden palvelukokonaisuuden, jolla edistetään tiedonvaihdon oikeellisuutta ja kehitetään tehokkaita menettelytapoja. Datahub-palvelut tarkoittavat datahub-projektia, jossa rakennamme keskitettyä tiedonvaihtojärjestelmää markkinatoimijoiden käyttöön sekä nykyisen tiedonvaihdon palvelukokonaisuutta.


Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä. Tehokkaan ja oikeellisen tiedonvaihdon kehittämiseksi Fingrid tekee yhteistyötä mm. sähkömarkkinatoimijoiden, palveluntarjoajien, valvovan viranomaisen, lainsäätäjän, etujärjestöjen, kansallisten ja kansainvälisten sanomaliikennettä kehittävien organisaatioiden sekä muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

Fingridin tarjoaman palvelun tulee olla tehokasta ja edistää tasapuolisesti ja syrjimättömästi toteutettua tiedonvaihtoa.Lisätietoja aiheesta

Asta Sihvonen-Punkka

toimitusjohtaja, Fingrid Datahub Oy
puh. 030 395 5235

Pasi Aho

johtaja, Fingrid Datahub Oy
puh. 030 395 5262