;

Datahub-palvelut sähkön vähittäismarkkinoille

Tarjoamme tehokkaan tiedonvaihtoalustan sähkön vähittäismarkkinoiden toimijoiden käyttöön.

Suomi toimii sähköllä. Jokainen meistä on sähkönkuluttaja. Voimme vertailla erilaisia vaihtoehtoja ja palveluita, ja ostaa tarvitsemamme sähkön valitsemaltamme sähkönmyyjältä. Olemme osa sähkömarkkinoita ja siihen liittyvää tiedonvaihtoa.

Sähkömarkkinalain (SML) mukaan Fingrid vastaa sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämän tiedonvaihdon kehittämisestä. Fingrid on kehittänyt sähkömarkkinaosapuolille (sähkönmyyjä- ja verkkoyhtiöt) tiedonvaihtopalveluiden palvelukokonaisuuden, jolla edistetään tiedonvaihdon oikeellisuutta ja kehitetään tehokkaita menettelytapoja. Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub, otettiin käyttöön 21.2.2022.

Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä. Tehokkaan ja oikeellisen tiedonvaihdon kehittämiseksi Fingrid tekee yhteistyötä mm. sähkömarkkinatoimijoiden, palveluntarjoajien, valvovan viranomaisen, lainsäätäjän, etujärjestöjen, kansallisten ja kansainvälisten sanomaliikennettä kehittävien organisaatioiden sekä muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

Fingridin tarjoaman palvelun tulee olla tehokasta ja edistää tasapuolisesti ja syrjimättömästi toteutettua tiedonvaihtoa.Lisätietoja aiheesta

Pasi Aho
toimitusjohtaja
Fingrid Datahub Oy
puh. 030 395 5262