MAANOMISTAJALLE

Fingridillä on vastuu sähköjärjestelmän toimivuudesta koko maan tasolla.

Maanomistajilla ja muilla sidosryhmillä on monta mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa Fingridin voimajohtohankkeeseen. Meille on tärkeää, että yhteistyö ja vuorovaikutus sujuvat hyvin. Jo voimajohtohankkeen esisuunnittelussa etsitään ratkaisuja, joilla pyritään minimoimaan haitalliset vaikutukset ihmisille ja luonnolle.

Rakentamisen hankkeet
Rakentamisen hankkeet
Katso kaikki tieto rakentamishankkeistamme.
Voimajohtoalueiden hyödyntäminen
Voimajohtoalueiden hyödyntäminen
Voimajohtoalueiden ei tarvitse olla joutomaata, vaan niitä voidaan hyödyntää monin tavoin.
YVA-menettely
YVA-menettely
Millainen on YVA-menettely ja mitä maanomistajan on hyvä siitä tietää?
Lunastus- ja korvauskäsittely
Lunastus- ja korvauskäsittely
Tarkemmat tiedot lunastus- ja korvauskäsittelystä maanomistajille.