;

Hikiä - Orimattila -voimajohto

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Pituus: 50 km

Fingrid rakennutti uuden 400 + 110 kilovoltin voimajohdon Hausjärvellä sijaitsevan Hikiän sähköaseman ja Orimattilaan rakennettavan uuden sähköaseman välille.

Uusi johto korvaa 1920-luvun lopulla valmistuneen voimajohdon, joka on osa Imatralta Turkuun ulottuvaa Suomen vanhinta voimajohtoyhteyttä. Uusi Hikiä - Orimattila -voimajohto parantaa entisestään Lahden alueen sähkönsaantia ja siirtää sähköä luotettavasti seuraavat vuosikymmenet.

Hausjärven Hikiän ja Orimattilan välinen voimajohto korvattiin uusilla teräspylväillä. Voimajohto on osa 1920-luvulla rakennettua historiallista Rautarouva-johtoa. Linjalle pystytettiin muun muassa peltopylväitä, jotka mahdollistavat viljelyn ja työkoneiden turvallisemman käytön aivan pylvään juurella.

Syksyllä 2017 käynnistyneet voimajohtotyöt sijoittuivat Hausjärven, Mäntsälän, Kärkölän, Hollolan ja Orimattilan alueille. Alueilla tehdään vielä viimeistely- ja korjaustöitä vuoden 2020 aikana.

Osa uusitusta 50 kilometrin voimajohdosta rakennettiin purettavan Rautarouvan paikalle (noin 34 km), ja osa rakennettiin uuteen johtokäytävään (noin 16 km). Maankäytön tehostamiseksi hankkeessa rakennetut uudet pylväät ovat 400 ja 110 kV yhteisrakenteisia.

Lunastusmenettely

Uudesta johtorakenteesta aiheutuneet menetykset sekä maankäytölliset haitat ja vahingot käsitellään vuoden 2020 - 2021 aikana lunastustoimituksissa, joista vastaa Maanmittauslaitos. Lunastustoimituksiin liittyvät kutsukirjeet postitetaan erikseen kunkin tilan omistajalle.

 

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Hannu Kuikka
projektipäällikkö
puh. 030 395 5216

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

 

Pääurakoitsija Empower PN Oy

Nina Liljendal

maanomistajien yhteyshenkilö
puh. 045 124 2876