;

Säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinat

Fingrid ylläpitää säätösähkömarkkinoita yhdessä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Säätösähkömarkkinoille tuotannon ja kuorman haltijat voivat antaa säätötarjouksia säätökykyisestä kapasiteetistaan. Säätösähkömarkkinoille osallistuminen edellyttää säätösähkömarkkinasopimuksen tekemistä Fingridin kanssa.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt aktivoivat tarvittaessa tarjouksia säätösähkömarkkinoilta tehotasapainon hallitsemiseksi normaalitilanteessa ja häiriötilanteissa. Aktivointi tehdään manuaalisesti Fingrid Oyj:n kantaverkkokeskuksesta.

Säätökapasiteettimarkkinat otettiin käyttöön keväällä 2016. Reservimyyjä sitoutuu jättämään hyväksyttyjä kapasiteettitarjouksia vastaavan määrän ylössäätötarjouksia säätösähkömarkkinoille kapasiteettikorvausta vastaan. Säätökapasiteettimarkkinoita käytetään varmistamaan, että Fingridillä on mitoittavaa vikaa vastaava määrä nopeaa häiriöreserviä myös omien ja vuokravaravoimalaitosten huolto- ja korjauskeskeytyksissä. Säätökapasiteettimarkkinat sisältyvät 1.5.2017 alkaen säätösähkömarkkinasopimukseen. 

Säätötarjoukset

Säätötarjouksia voi antaa kaikista resursseista, jotka kykenevät toteuttamaan 10 MW tehonmuutoksen 15 minuutin kuluessa (5 MW jos käytössä on elektroninen aktivointi). Tarjoukset annetaan Fingridille viimeistään 45 minuuttia ennen käyttötuntia säätösähkötarjousohjeen mukaisesti.

Säätötarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot säädettävästä kapasiteetista:

• teho (MW)
• hinta (€/MWh)
• tuotanto/kulutus
• siirtoalue, jossa tarjottu resurssi sijaitsee
• säätöresurssin nimi, esim. voimalaitos, tuotantolaji tmv.

 

Kaikista säätötarjouksista laaditaan pohjoismainen säätötarjouslista asettamalla tarjoukset hintajärjestykseen. Tasehallintaa ja taajuuden ylläpitoa varten säätötarjoukset käytetään hintajärjestyksessä niin hyvin kuin se voimajärjestelmän käyttötilanne huomioiden on mahdollista. Ylössäätötarjouksista käytetään halvin ensin ja vastaavasti alassäätötarjouksista kallein ensin. Jos käyttötilanteen vuoksi tarjousta ei voida käyttää, se jätetään käyttämättä.

Reservimyyjät, joiden kapasiteettitarjous on hyväksytty säätökapasiteettimarkkinoiden tarjouskilpailussa, jättävät säätökapasiteettitarjoukset seuraavan päivän tunneille edellisenä päivänä klo 11:00 mennessä. 

Säätösähkön hinnoittelu

Säätösähkön hinnat määräytyvät pohjoismaisilla säätösähkömarkkinoilla toteutettujen säätöjen perusteella. Jokaiselle käyttötunnille määritetään sekä ylös- että alassäätöhinta.

Ylössäätöhinta on kalleimman käytetyn ylössäätötarjouksen hinta, kuitenkin vähintään Nord Poolin hinta-alue Suomen hinta (Elspot FIN). Kaikki, joilta Fingrid on tilannut ylössäätöä tunnin aikana, saavat maksun sovitusta energiasta ylössäätöhinnan mukaan.

Alassäätöhinta on halvimman käytetyn alassäätötarjouksen hinta, kuitenkin enintään Nord Poolin hinta-alue Suomen hinta (Elspot FIN). Kaikki, joilta Fingrid on tilannut alassäätöä tunnin aikana, maksavat alassäätöhinnan sovitusta energiasta.

Säätösähkön hinnat toimivat myös tasesähkön hinnoittelun perusteena.

Säätösähkön hinnat julkaistaan ensisijaisesti Nord Poolin kotisivuilla viimeistään kaksi tuntia ko. käyttötunnin jälkeen.

Säätökapasiteettimarkkinalla reservimyyjä saa kapasiteettikorvauksen marginaalihintaperiaatteella. Korvauksen suuruus tarkistetaan hankintajakson jälkeen, ja siihen vaikuttaa säätökapasiteetin pysyvyys.

 

Lisätietoja aiheesta

Vesa Vänskä

vanhempi asiantuntija
puh. 030 395 5185
 

Otso-Ville Rinne

asiantuntija
puh. 030 395 4142

Laura Ihamäki

asiantuntija
puh. 030 395 5166