Säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinat

Fingrid ylläpitää säätösähkömarkkinoita yhdessä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Säätösähkömarkkinoille tuotannon ja kuorman haltijat voivat antaa säätötarjouksia säätökykyisestä kapasiteetistaan. Säätösähkömarkkinoille osallistuminen edellyttää säätösähkömarkkinasopimuksen tekemistä Fingridin kanssa.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt aktivoivat tarvittaessa tarjouksia säätösähkömarkkinoilta tehotasapainon hallitsemiseksi normaalitilanteessa ja häiriötilanteissa. Aktivointi tehdään manuaalisesti Fingrid Oyj:n kantaverkkokeskuksesta.

Säätökapasiteettimarkkinat otettiin käyttöön keväällä 2016. Reservimyyjä, jonka kapasiteettitarjous hyväksytään säätökapasiteettimarkkinalla, sitoutuu jättämään ylössäätötarjouksen säätösähkömarkkinalle kapasiteettikorvausta vastaan. Säätökapasiteettimarkkinoita käytetään varmistamaan, että Fingridillä on mitoittavaa vikaa vastaava määrä nopeaa häiriöreserviä myös omien ja vuokravaravoimalaitosten huolto- ja korjauskeskeytyksissä. Säätökapasiteettimarkkinat sisältyvät 1.5.2017 alkaen säätösähkömarkkinasopimukseen. 

Säätötarjoukset

Säätötarjouksia voi antaa kaikista resursseista, jotka kykenevät toteuttamaan 10 MW tehonmuutoksen 15 minuutin kuluessa (5 MW jos käytössä on elektroninen aktivointi). Tarjoukset annetaan Fingridille viimeistään 45 minuuttia ennen käyttötuntia säätösähkötarjousohjeen mukaisesti.

Säätötarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot säädettävästä kapasiteetista:
• teho (MW)
• hinta (€/MWh)
• tuotanto/kulutus
• siirtoalue, jossa tarjottu resurssi sijaitsee
• säätöresurssin nimi, esim. voimalaitos, tuotantolaji tmv.

 

Kaikista säätötarjouksista laaditaan pohjoismainen säätötarjouslista asettamalla tarjoukset hintajärjestykseen. Tasehallintaa ja taajuuden ylläpitoa varten säätötarjoukset käytetään hintajärjestyksessä niin hyvin kuin se voimajärjestelmän käyttötilanne huomioiden on mahdollista. Ylössäätötarjouksista käytetään halvin ensin ja vastaavasti alassäätötarjouksista kallein ensin. Jos käyttötilanteen vuoksi tarjousta ei voida käyttää, se jätetään käyttämättä.

Reservimyyjät, joiden kapasiteettitarjous on hyväksytty säätökapasiteettimarkkinoiden tarjouskilpailussa, jättävät säätökapasiteettitarjoukset seuraavan päivän tunneille edellisenä päivänä klo 11:00 mennessä. 

Säätösähkön hinnoittelu

Säätösähkön hinnat määräytyvät pohjoismaisilla säätösähkömarkkinoilla toteutettujen säätöjen perusteella. Jokaiselle käyttötunnille määritetään sekä ylös- että alassäätöhinta.

Ylössäätöhinta on kalleimman käytetyn ylössäätötarjouksen hinta, kuitenkin vähintään Nord Poolin hinta-alue Suomen hinta (Elspot FIN). Kaikki, joilta Fingrid on tilannut ylössäätöä tunnin aikana, saavat maksun sovitusta energiasta ylössäätöhinnan mukaan.

Alassäätöhinta on halvimman käytetyn alassäätötarjouksen hinta, kuitenkin enintään Nord Poolin hinta-alue Suomen hinta (Elspot FIN). Kaikki, joilta Fingrid on tilannut alassäätöä tunnin aikana, maksavat alassäätöhinnan sovitusta energiasta.

Säätösähkön hinnat toimivat myös tasesähkön hinnoittelun perusteena.

Säätösähkön hinnat julkaistaan ensisijaisesti Nord Poolin kotisivuilla viimeistään kaksi tuntia ko. käyttötunnin jälkeen.

Säätökapasiteettimarkkinalla reservimyyjä saa kapasiteettikorvauksen pay as bid -periaatteella. Korvauksen suuruus tarkistetaan hankintajakson jälkeen, ja siihen vaikuttavat säätökapasiteetin pysyvyys ja käytetyistä tarjouksista maksettava energiakorvaus.

 


Säätökapasiteettimarkkinoiden tarjouskilpailut on siirretty Fingridin sähköiseen reservi- ja säätösähkömarkkinakaupankäyntijärjestelmään (Vaksi-järjestelmä) viikosta 45/2017 alkaen. Tarjouskilpailuihin voi osallistua jättämällä tarjouksen Vaksi-järjestelmään, sähköpostitarjouksia ei enää oteta vastaan. Uusille osallistujille tulee määrittää säätökapasiteettimarkkinat näkyviin Vaksi-järjestelmään, pyynnöt tästä voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen saatokapasiteettimarkkinat@fingrid.fi