;

Säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinat (mFRR)

Fingrid ylläpitää pohjoismaisia säätösähkömarkkinoita yhdessä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Reservitoimittajat voivat antaa säätösähkömarkkinoille tarjouksia säätökykyisestä kapasiteetistaan ja saavat korvauksen, jos heidän säätötarjouksensa käytetään.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt tilaavat tarvittavan määrän tarjouksia säätösähkömarkkinoilta tehotasapainon hallitsemiseksi ja sähköjärjestelmän käyttövarmuuden ylläpitämiseksi normaalitilanteessa ja häiriötilanteissa.

Fingrid hankkii säätökapasiteettimarkkinoilta säätökapasiteettia varmistamaan, että kulloinkin on käytössä riittävästi taajuuden palautusreserviä tuotannon ja kulutuksen välisen tehotasapainon ylläpitämiseksi sekä muihin siirtoverkon käyttövarmuuden takaamisen edellyttämiin tarpeisiin. Säätökapasiteettimarkkinoilla reservitoimittaja sitoutuu jättämään tarjouskilpailussa hyväksyttyjä kapasiteettitarjouksia vastaavan määrän säätötarjouksia säätösähkömarkkinoille ja saa tästä kapasiteettikorvausta.

Säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinoille osallistuminen edellyttää säätösähkömarkkinasopimuksen tekemistä Fingridin kanssa.

20.11.2023 alkaen kaikki säätösähkömarkkinoiden laskutus tapahtuu taseselvitysyksikkö eSettin toimesta.  Mikäli Reservitoimittajalla ei ole Taseselvityssopimusta eSettin kanssa tasevastaavaroolin kautta, tulee toimittajan solmia Reservitoimittajan selvityssopimus eSettin kanssa. Lisätietoa Reservitoimittajan selvityssopimuksesta ja eSettin laskutusmallista  eSettin sivuilla >

Pohjoismaisia säätösähkömarkkinoita kehitetään parhaillaan ja tarkoituksena on, että pohjoismaiset säätösähkömarkkinat tulevat osaksi Euroopan laajuisia reservimarkkinoita. Lue lisää > 

Säätösähkön määrä ja hinta >

Säätökapasiteettimarkkinat, arvio hankintatarpeesta > 

Säätökapasiteettimarkkinoiden toteutunut tuntihankinta > 

Säätötarjoukset

Säätötarjouksia voi antaa resursseista, jotka kykenevät toteuttamaan minimitarjouskoon mukaisen tehonmuutoksen 15 minuutin kuluessa. Minimitarjouskoko on 5 MW. Yhden Säätötarjouksen vähimmäiskapasiteetti on 5 MW. Säätötarjoukset annetaan 1 MW:n tarkkuudella. Jos Säätötarjous voidaan aktivoida elektronisesti, reservitoimittaja voi jättää viisi alle 5 MW:n ylös- ja alassäätötarjousta kutakin käyttötuntia kohden. Tällöin Säätötarjouksen minimitarjouskoko on 1 MW.

Säätötarjoukset annetaan Fingridille viimeistään 45 minuuttia ennen käyttötuntia Fingridin reservikaupankäynti ja tiedonvaihto -ohjeen mukaisesti. Säätötarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot säädettävästä kapasiteetista:

  • tarjouksen kohdeaika (h)
  • teho (MW)
  • hinta (€/MWh)
  • reservikohteen nimi*

 

* kullekin Reservikohteelle määritetään Fingridin sähköisessä reservikaupankäyntijärjestelmässä (Vaksi) nimet ja näihin liittyvät Regulation Object -tunnukset sekä säätöalueet (etelä/keski/pohjoinen).

Säätötarjousten tilaaminen

Kaikista Pohjoismaiden säätötarjouksista laaditaan pohjoismainen säätötarjouslista asettamalla tarjoukset hintajärjestykseen. Säätötarjoukset käytetään hintajärjestyksessä niin hyvin kuin se sähköjärjestelmän käyttötilanne huomioiden on mahdollista. Ylössäätötarjouksista käytetään halvin ensin ja vastaavasti alassäätötarjouksista kallein ensin. Jos käyttötilanteen vuoksi tarjousta ei voida käyttää, valitaan seuraavaksi edullisin käytettävissä oleva tarjous.

Säätötarjouksen tilaus tehdään elektronisella sanomalla tai puhelimitse Fingrid Oyj:n Kantaverkkokeskuksesta.

Säätösähkön hinnoittelu

Säätösähkön hinnat määräytyvät pohjoismaisilla säätösähkömarkkinoilla toteutettujen säätöjen perusteella. Jokaiselle käyttötunnille määritetään sekä ylös- että alassäätöhinta.

Ylössäätöhinta on kalleimman tilatun ylössäätötarjouksen hinta, kuitenkin vähintään vuorokausimarkkinoiden Suomen tarjousalueen hinta. Kaikki ylössäätötarjoukset, jotka Fingrid on tilannut tunnin aikana, saavat maksun sovitusta energiasta ylössäätöhinnan mukaan.

Alassäätöhinta on halvimman käytetyn alassäätötarjouksen hinta, kuitenkin enintään vuorokausimarkkinoiden Suomen tarjousalueen hinta. Kaikki alassäätötarjoukset, jotka Fingrid on tilannut tunnin aikana, maksavat sovitusta energiasta alassäätöhinnan mukaan.

Säätösähkön hinnat toimivat myös tasesähkön hinnoittelun perusteena.

Säätösähkön hinnat julkaistaan ensisijaisesti Nord Poolin kotisivuilla viimeistään kaksi tuntia ko. käyttötunnin jälkeen.

Säätökapasiteettimarkkinalla reservimyyjä saa kapasiteettikorvauksen marginaalihintaperiaatteella eli kalleimman hyväksytyn tarjouksen mukaisesti. Korvauksen suuruus tarkistetaan hankintajakson jälkeen, ja siihen vaikuttaa säätökapasiteetin pysyvyys.