;

Korian sähköaseman uudistaminen

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Sijainti: Koria

Fingrid Oyj uudistaa Kouvolassa sijaitsevan Korian 400/110/20 kilovoltin sähköaseman ja parantaa siten Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sähkönsaannin luotettavuutta.

Korian nykyinen sähköasema on rakennettu 1970-luvulla ja sen laitteistot ovat saavuttaneet teknisen käyttöikänsä. Lähes kolme vuotta kestävällä perusparannuksella asemaa uudistetaan vastaamaan nykyisiä kantaverkon käyttövarmuusvaatimuksia.

Vuodesta 2015 saakka suunniteltu hanke on käynnistynyt marraskuussa 2016 suunnittelu- sekä aseman valvomorakennuksen muutostöillä. Hankkeen pääurakoitsija on Empower PN Oy. Kokonaisuus valmistuu vuoden 2019 lopulla.

Korian aseman 400 kV kytkinlaitos uusitaan nykyisestä kahden pääkiskoston ja apukiskon käsittävästä rakenteesta uudenaikaiseksi täysduplex-rakenteeksi käyttäen erottavia katkaisijoita. 110 kV suurjännitteiset ensiölaitteet vaihdetaan suurimmilta osiltaan uusiin. 110 kV laitoksen kiskostorakenne säilyy nykyisellään käsittäen kaksi pääkiskostoa, joista toinen on jaettu kahteen osaan, sekä apukiskon. Aseman suojaus- ja ohjausjärjestelmät uusitaan hankkeessa täysin.

Aseman kaksi 400 MVA tehomuuntajaa säilyvät nykyisellään, mutta myös niiden suojausjärjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan. Kantaverkon jännitteiden hallinnan helpottamiseksi asemalle lisätään myös neljäs 20 kV rinnakkaisreaktori, joka on teholtaan 63 MVAr, mikä kasvattaa aseman reaktoreiden tehon yhteensä 252 MVAr:iin.

Osana Korian sähköaseman riskien hallintaa ja ympäristövastuullisuutta, hankkeessa uusitaan päämuuntajien öljynerotusjärjestelmät sekä rakennetaan viivästysallas mahdollisten päästö- tai onnettomuustilanteiden varalle. Näin toimimalla öljyisten vesien valuminen Purhonojaan estetään tehokkaasti myös onnettomuustilanteissa.

Osana alueen kehittämistä, uusitaan erillisessä hankkeessa myös Korian ja Lappeenrannan Yllikkälän välillä kulkeva Rautarouva-voimajohto.

Rakentamisen aikana aseman lähialueella esiintyy tavanomaista vilkkaampaa rekka-, maansiirto- ja työkoneliikennettä erityisesti Suurmuuntajantiellä, Asentajantiellä sekä Metsäkulmantiellä.

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Petri Hämäläinen
projektipäällikkö
puh. 030 395 5246

Reijo Intke
paikallisvalvoja 
puh. 030 395 5602

 

Pääurakoitsija Empower PN Oy

Ville Seppänen

projektipäällikkö
puh. 0503444681

Tomi Salonen

työmaapäällikkö
puh. 044 425 2068