;

Harakkaperä - Isokangas 2x110 kV ympäristöselvitys

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Pituus: 9 km

Fingrid Oyj suunnittelee uuden 2x110 kilovoltin voimajohdon rakentamista Oulun kaupungin ja Iin kunnan alueille Oulun Pohjoispuolella. Johtoreitin pituus on noin 9 kilometriä.  Hankkeen tarpeen perusteluina ovat alueen vahva tuulivoimarakentaminen ja verkon siirtokyvyn sekä alueen verkon käyttövarmuuden kasvattaminen.

Uusi voimajohto sijoittuu pääosin kokonaan uuteen johtokäytävään välillä Harakkaperä - Isokangas. Hankkeen suunnittelun pohjaksi on laadittu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys vuonna 2013.

Lunastusmenettely

Hankkeelle on myönnetty lunastuslupa. Lunastustoimitusten alkukokoukset pidetään vuoden 2015 aikana ja kullekin maanomistajalle lähetetään erillinen kutsukirje kokouksiin.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tommi Raussi

projektipäällikkö
puh. 030 395 5173