;

Sähkömarkkinapalvelut

Sähkömarkkinapalvelujen tehtävänä on tarjota alan toimijoille yhtenäinen sähkökaupan tarjousalue Suomessa sekä hyödyt avoimista eurooppalaisista sähkömarkkinoista. Fingridin arvolupauksen mukaan olemme markkinamyönteisin kantaverkkoyhtiö.

Sähkömarkkinapalveluihin kuuluvat:

  • Yhtenäiset sähkömarkkinat. Varmistamme vahvan kantaverkon avulla yhden tarjousalueen Suomessa. Tarjoamme pääsyn eurooppalaisille sähkömarkkinoille rajasiirtoyhteyksillämme. Annamme joka hetki markkinoille mahdollisimman suuren siirtokapasiteetin. Kehitämme markkinoiden pelisääntöjä.

  • Reservimarkkinat. Ylläpidämme ja kehitämme reservi- ja säätösähkön markkinapaikkoja.

  • Tasepalvelut. Selvitämme sähkötaseet ja toimitamme tasesähköä tasevastaaville.

  • Datahub-palvelut. Tarjoamme tehokkaan tiedonvaihtoalustan vähittäismarkkinoiden toimijoiden käyttöön.

  • Alkuperätakuu. Varmistamme sähkön alkuperän uusiutuville energiamuodoille.

  • Avoin sähkömarkkinadata. Tarjoamme sähkömarkkinatietoa avoimesti ja maksutta.