;

Leväsuo-Isokangas

Ympäristöselvitys
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Rakentaminen
Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa
Pituus: 26 km

Fingrid Oyj on tarkoitus rakentaa noin 26 km pituisen 110 kV voimajohdon Oulun Leväsuon ja Iin Isokankaan sähköasemien välille. Voimajohto rakennetaan pääsääntöisesti nykyisen ikääntyneen Leväsuo– Isokangas A -voimajohdon rinnalle. Voimajohtohankkeen vaikutuksista on laadittu ympäristöselvitys, jonka raportti löytyy YVA-vaiheen tiedoista. Fingrid Oyj on hakenut hankkeen rakentamisen mahdollistamaa lunastuslupaa valtioneuvostolta. 

Uusi voimajohtoyhteys on tarpeellinen kantaverkon uudistamiseksi ja siirtokapasiteetin vahvistamiseksi. Meri-Lapin alueella on suunnitteilla merkittäviä tuulivoimahankkeita, joiden liittäminen kantaverkkoon edellyttää kantaverkon kehittämistä alueella. Tuulivoiman liittäminen edellyttää Leväsuon ja Isokankaan välisen yhteyden vahvistamista. Yhteydellä varmistetaan ja ylläpidetään kantaverkon korkea käyttövarmuus tulevaisuudessa sekä parannetaan energiatehokkuutta.

Nykyisin Leväsuon ja Isokankaan sähköasemien välillä on vuonna 1963 rakennettu Leväsuo – Isokangas A ja vuonna 1990 rakennettu Leväsuo – Isokangas B – voimajohto. Näistä A-voimajohto on siirtokapasiteetiltaan noin puolet B-johdon siirtokapasiteetista ja tulee käyttövarmuuden ylläpitämiseksi vahvistaa nykyisen johdon rinnalle. 

Vaihekohtaiset tiedot

Yhteystiedot

Rakentaminen:

Antti Linna
vanhempi projektipäällikkö
puh. 040 522 7124

YVA-menettely;

Tiina Seppänen
erikoisasiantuntija
puh. 040 533 2095

Eeva Paitula

asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu 
puh. 030 395 4152