Liittymissopimus

Kantaverkkoon liittymisestä sovitaan liittymissopimuksella, jossa määritellään
omistus- ja vastuurajat, käyttöoikeudet sekä sovitaan liittymismaksuista.

Liittymissopimus astuu voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja asiakas on maksanut liittymissopimuksessa määritetyt liittymismaksut.

Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen vuoden irtisanomisajalla kuitenkin niin, että sopimus voi päättyä aikaisintaan 15 vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta.

Hankesopimus tehdään ennen liittymissopimusta silloin, kun Fingrid rakentaa vain yhtä asiakasta varten uuden sähköaseman kantaverkkoon. Asiakas vastaa kytkinlaitoksen rakentamiskustannuksista kokonaisuudessaan.

Sähkönsiirrosta sovitaan erillisellä kantaverkkosopimuksella asiakkaan ja Fingridin kesken. Voimassaoleva liittymissopimus on edellytys kantaverkkosopimuksen solmimiselle.