;

Liittymissopimus ja liittymismaksut

Kantaverkkoon liittymisestä sovitaan liittymissopimuksella, jossa määritellään omistus- ja vastuurajat, käyttöoikeudet sekä sovitaan liittymismaksuista.

Liittymissopimus astuu voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja asiakas on maksanut liittymissopimuksessa määritetyt liittymismaksut. 

Liittymissopimus on voimassa toistaiseksi kolmen vuoden irtisanomissajalla, kuitenkin vähintään 15 vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta.

Sähkönsiirrosta sovitaan kantaverkkosopimuksella ennen kantaverkkoliitynnän käyttöönottoa ja jännitteenantoa. Sopimus edellyttää, että kantaverkkoliitynnän tekniset ehdot on täytetty, asiakkaalla on voimassa oleva liittymissopimus ja avointa sähköntoimitusta koskeva sopimus.