Liittymissopimus ja liittymismaksut

Kantaverkkoon liittymisestä sovitaan liittymissopimuksella, jossa määritellään omistus- ja vastuurajat, käyttöoikeudet sekä sovitaan liittymismaksuista.

Liittymissopimus astuu voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja asiakas on maksanut liittymissopimuksessa määritetyt 

Liittymissopimus on voimassa toistaiseksi kolmen vuoden irtisanomissajalla, kuitenkin vähintään 15 vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta.

Hankesopimus tehdään ennen liittymissopimusta silloin, kun Fingrid rakentaa vain yhtä asiakasta varten uuden sähköaseman kantaverkkoon. Asiakas vastaa kytkinlaitoksen rakentamiskustannuksista kokonaisuudessaan.

Sähkönsiirrosta sovitaan kantaverkkosopimuksella ennen kantaverkkoliitynnän käyttöönottoa ja jännitteenantoa. Sopimus edellyttää, että kantaverkkoliitynnän tekniset ehdot on täytetty, asiakkaalla on voimassa oleva liittymissopimus ja avointa sähköntoimitusta koskeva sopimus.