;
27.11.2017 10.45
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit, Kansainväliset uutiset

EU-komissio on myöntänyt PCI-statuksen (Projects of Common Interest) kolmannelle Ruotsin ja Suomen väliselle vaihtosähköyhteydelle

Euroopan komissio on julkaissut kolmannen listan yhteisen edun mukaisista PCI-hankkeista (Projects of Common Interest), joiden edistäminen ja toteuttaminen ovat Euroopan unionin yhteisen edun mukaisia. Suomen ja Ruotsin välinen kolmas vaihtosähköyhteys on mukana uudella listalla.Komission julkaiseman tiedotteen voi lukea komission sivuilta.
 
EU-komissio on myöntänyt PCI-statuksen kolmannelle Ruotsin ja Suomen väliselle vaihtosähköyhteydelle. Projekti on Fingridin ja Ruotsin kantaverkkoyhtiön Svenska Kraftnätin yhteishanke.  Status voidaan myöntää hankkeille, jotka ovat oleellisia EU:n energian sisämarkkinoille ja EU:n energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. EU:n energiapolitiikan päätavoitteena on edullinen, toimitusvarma ja kestävästi tuotettu energia. PCI-hankkeiksi valitut projektit voivat muun muassa hyötyä nopeutetusta lupakäsittelystä ja ovat oikeutettuja hakemaan taloudellista tukea Connecting Europe Facility (CEF) -rahoitusinstrumentista.
 
Uusi Ruotsin ja Suomen välinen vaihtosähköyhteys tehostaa markkinoita vähentämällä merkittävästi pullonkaulatilanteita, parantaen erityisesti Suomen käyttövarmuutta lisäämällä tehonriittävyyttä ja vähentämällä riskiä Suomen jäämiselle saarekkeeseen sekä lisäävän uusiutuvan energian integrointimahdollisuuksia. Suomen ja Ruotsin kantaverkkoyhtiöt päättivät syksyllä 2016 edetä kolmannen vaihtosähköyhteyden toteuttamisessa. Projektin tarkempi tekninen suunnittelu jatkuu ja syksyllä 2017 on edetty ensimmäisen voimajohto-osan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA). Yhteinen tavoite on, että siirtoyhteys saadaan käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä.
 
Lisätiedot:
Jussi Jyrinsalo, johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu, puh. 030 395 5118
Keijo Välimaa, rakentamispäällikkö, voimajohdot, puh. 030 395 5281