;

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän inertia

Inertia tarkoittaa sähköjärjestelmän pyöriviin massoihin varastoituneen liike-energian tuomaa järjestelmän kykyä vastustaa muutoksia taajuudessa. Inertian ollessa pieni esimerkiksi suuren sähköntuotantoyksikön äkillinen irtoaminen järjestelmästä aiheuttaa suuren hetkellisen taajuusmuutoksen. Inertian ollessa suuri, hetkellinen taajuusmuutos on esimerkkitapauksessa pieni.

imageyi0mk.png

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt laskevat arvion pohjoismaisen sähköjärjestelmän inertiasta yksittäisten generaattoreiden mallinnustietojen ja reaaliaikaisten tilatietojen perusteella. Inertian laskenta kattaa Suomen, Ruotsin, Norjan ja itä-Tanskan.

Tämän sivun aineistossa on esitetty pohjoismaisen sähköjärjestelmän yhteenlaskettu liike-energia, sillä taajuuden käyttäytymiseen vaikuttaa koko pohjoismaisen sähköjärjestelmän liike-energia. Pohjoismaisen sähköjärjestelmän liike-energia vaihtelee tyypillisesti välillä 120 GWs ja 280 GWs. Pienen inertian tilanteissa pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt hankkivat nopeaa taajuusreserviä, jotta mahdollisen vian aiheuttama hetkellinen taajuusmuutos ei kasva liian suureksi.

 

Alla olevissa kuvissa on esitetty, miten inertia on jakaantunut Pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä pienen inertian tilanteessa 13.6.2021 klo 14-15 ja suuren inertian tilanteessa 31.12.2020 klo 17-18.

image7ats8.png

image9ftdf.png

Avoin data

 

Lisätietoja aiheesta

Mikko Kuivaniemi

yksikön päällikkö
puh. 030 395 5188

Minna Laasonen

kehityspäällikkö
puh. 030 395 5132