Pohjoismaisen sähköjärjestelmän inertia

 

Avoin data

 

Inertia tarkoittaa sähköjärjestelmän pyöriviin massoihin varastoituneen liike-energian tuomaa järjestelmän kykyä vastustaa muutoksia taajuudessa. Inertian ollessa pieni esimerkiksi suuren sähköntuotantoyksikön äkillinen irtoaminen järjestelmästä aiheuttaa suuren hetkellisen taajuusmuutoksen. Inertian ollessa suuri, hetkellinen taajuusmuutos on esimerkkitapauksessa pieni.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt laskevat arvion pohjoismaisen sähköjärjestelmän  inertiasta yksittäisten generaattoreiden tilatietojen perusteella. Inertian laskennassa ovat mukana Suomi, Ruotsi, Norja ja itä-Tanska.

Tämän sivun aineistossa on esitetty pohjoismaisen sähköjärjestelmän yhteenlaskettu liike-energia, sillä taajuuden käyttäytymiseen vaikuttaa koko pohjoismaisen sähköjärjestelmän liike-energia. Pohjoismaisen sähköjärjestelmän liike-energia vaihtelee tyypillisesti välillä 120 GWs ja 280 GWs. Pienen inertian tilanteissa pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt hankkivat nopeaa taajuusreserviä, jotta mahdollisen vian aiheuttama hetkellinen taajuusmuutos ei kasva liian suureksi.

Lue lisää inertiasta Fingrid-lehdestä.

 

Lisätietoja aiheesta

Mikko Kuivaniemi

erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5188

Minna Laasonen

vanhempi asiantuntija
puh. 030 395 5132