;
16.12.2016 09.15
Lehdistötiedotteet

Suomen ja Ruotsin kantaverkkoyhtiöt etenevät uuden siirtoyhteyden rakentamisessa – tavoitteena saada yhteys käyttöön vuoteen 2025 mennessä

Kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Svenska kraftnät ovat päättäneet edetä Suomen ja Ruotsin välisen kolmannen vaihtosähköyhteyden toteuttamisessa. Fingridin hallitus päätti asiasta 15.12.2016. Svenska kraftnätin hallitus oli tehnyt vastaavan päätöksen jo aiemmin. Tavoitteena on, että hanke valmistuu vuoteen 2025 mennessä. Hanke etenee yksityiskohtaisempaan suunnitteluun, jossa uudelle voimajohdolle etsitään ympäristön kannalta sopiva reitti.

Sähkön siirto Suomen ja Ruotsin välillä on Euroopan ruuhkaisimpia. Sähkön tuonti Ruotsista on lisääntynyt ja viime vuosina vain runsaat puolet ajasta rajasiirtokapasiteettia on ollut riittävästi saatavilla sähkömarkkinoiden tarpeisiin. Syntyneissä pullonkaulatilanteissa Ruotsin ja Suomen välinen sähkön hinta on eriytynyt.
 
Vuoden 2016 aikana Fingrid ja Svenska kraftnät tekivät selvityksen rajakapasiteetin kehittämistarpeista. Selvityksen mukaan pullonkaulatilanteet ovat todennäköisiä myös tulevaisuudessa, jolloin uudelle siirtoyhteydelle on tarve. Merkittävin uuden yhteyden tuoma hyöty on sähkön hintaerojen tasoittuminen maiden välillä, mutta kolmas vaihtosähköyhteys on hyvin tärkeä myös koko Suomen voimajärjestelmän käyttövarmuuden, sähkön riittävyyden ja reservimarkkinoiden tehostamisen kannalta.
 
Fingrid hakee hankkeelle EU:lta Project of Common Interest (PCI) – statusta sekä myöhemmin myös rahallista tukea. Hankkeessa edetään seuraavaksi yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja sen jälkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA).
 
Rakennettava siirtoyhteys lisää siirtokapasiteettia Ruotsista Suomeen 800 megawattia, mikä on noin 30 prosentin lisäys nykyiseen verrattuna. Voimajohtoa on suunniteltu Ruotsin Messauresta Suomen puolelle Keminmaan kautta Pyhänselkään, jolloin sen pituudeksi tulee noin 370 kilometriä. Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan vajaat 200 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että johtoyhteys saadaan käyttöön vuoteen 2025 mennessä.
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
Johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu Jussi Jyrinsalo, puh 030 395 5118 tai 040 550 2044