;

Arkisto

Kantaverkkosopimus 

Kantaverkkosopimus 2012-2015

Liite 1 Asiakkaan liittymispisteet ja laskutuksen perusteena käytettävät mittaukset

Liite 2 Tiedonvaihdon sovellusohje

Liite 3 Tiedonvaihdon asiakaskohtaiset tiedot

Liite 4 Loissähkön sovellusohje

Liite 5 Loistehoreservilaitokset

Liite 1 Kantaverkkopalveluehdot KVPE2016

Liite 1 Kantaverkkopalveluehdot KVPE2020

Liite 1 Kantaverkkopalveluehdot KVPE2022

Yleiset liittymisehdot

Yleiset liittymisehdot YLE2017

Fingrid Oyj:n yleiset liittymisehdot YLE2013

Fingrid Oyj:n yleiset liittymisehdot (YLE 2007)

Fingrid Oyj:n yleiset liittymisehdot (YLE 2000)

Suomen Kantaverkko Oyj:n yleiset liittymisehdot (YLE/97)

IVO Voimansiirto Oy:n yleiset liittymisehdot (YLE/93)

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset

Erityistarkasteluvaatimukset suuntaajakytketyille voimalaitoksille

Vastine VJV2018 lausunnoissa annettuihin kommentteihin

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2013

Tekniset kysymykset VJV2013

Taulukot VJV2013

Liite A. VJV2013-vaatimusten todentaminen ja täyttäminen

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2007)

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset 1996

Ohje Fingridille toimitettavista PSS/E ja PSCAD-simulaatiomalleista 2022 VANHENTUNUT

Kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset

Vastine lausuntoihin KJV2018

Sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset

Vastine lausuntoihin SJV2019

Loissähkön toimituksen ja loistehoreservin ylläpito 

Loissähkön toimituksen ja loistehoreservin ylläpito 2020 

Kantaverkon liittymismaksuperiaatteet 2016