Datahub tuo tiedot sähkönkäyttöpaikoista yhteen järjestelmään

Suomessa otettiin helmikuussa 2022 käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub. Datahubiin on tallennettu sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönkäyttöpaikkaan liittyvää tietoa, kuten käyttöpaikan asiakas- ja kulutustietoa. Järjestelmä nopeuttaa tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä, kun tieto on kaikkien siihen oikeutettujen saatavilla samanaikaisesti - tasapuolisesti ja ajantasaisena. 

Fingrid Datahub -esittelyvideo

Fingridin Datahub-projektissa luodaan mittaus-, asiakas-, ja sähkön käyttöpaikkatietovarasto. Näitä tietoja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun asiakas haluaa vaihtaa sähkön myyjää.

Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä ja päivitä sivu.
Sulje


Mikäli video ei näy, se on katsottavissa myös Youtubessa tämän linkin kautta.

Keskitettyyn tiedonvaihtojärjestelmään, datahubiin, siirtyi noin 80 sähkönsiirrosta vastaavaa jakeluverkkoyhtiötä ja 80 sähkönmyyntiyhtiötä. Tietojen keskittäminen eri toimijoiden järjestelmistä yhteen paikkaan parantaa sähköyhtiöiden tarjoamaa asiakaspalvelua, kun tieto on kaikkien siihen oikeutettujen osapuolten saatavilla tietoturvallisesti, tasapuolisesti ja ajantasaisesti. Tämä nopeuttaa palvelua muun muassa sähkönmyyjää vaihdettaessa. Aikaisemmin sähkönkäyttöpaikkoihin liittyvät tiedot ovat olleet hajautettuina eri sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden järjestelmissä.

Päivittäin tietoa vaihdetaan yli kolmesta miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta ja kaikkiaan yhtiöiden välillä vaihdetaan tietosanomia vuosittain satoja miljoonia kertoja, joten yhteinen järjestelmä tulee nopeuttamaan tiedonvaihtoa merkittävästi. Datahubiin siirtyminen vähentää myös markkinaprosesseissa syntyvien virheiden määrää ja helpottaa usean käyttöpaikan yhdistämistä samalle sähkönmyyntisopimukselle. Yhteinen järjestelmä edistää älyverkkojen ja -mittareiden täysimääräistä hyödyntämistä ja mahdollistaa myös uudenlaisten sovellusten kehittämisen sähkönkäyttäjien hyödyksi, esimerkiksi energiansäästöön tai kulutuksen seurantaan.

Yksityisyydensuoja ja tietoturva tärkeässä roolissa

Sähkömarkkinalain mukaisesti järjestelmään tallennetaan sähkön käyttöpaikkaan liittyvää tietoa, kuten asiakas- ja kulutustietoa. Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat olleet järjestelmää kehittäessä erityisen tärkeässä roolissa. Tiedot on suojattu teknisesti monin eri tavoin, ja ne välitetään luotettavasti ja turvallisesti eri osapuolten välillä. Tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tiedon saa vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon. Kaikki järjestelmään kirjatut tiedot ovat jäljitettävissä.

Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän toimiminen edellyttää, että tiedot sähkönkäyttöpaikoista ja asiakkaista löytyvät järjestelmästä oikein. Varmistaaksemme turvallisen tiedonvaihdon on jokainen käyttöpaikka ja sen omistaja voitava yksilöidä varmasti. Asiakastietojen yksilöintiin käytetään kuluttaja-asiakkaiden osalta henkilötunnusta ja yritysten osalta y-tunnusta.

Omat järjestelmään tallennetut tiedot tarkastettavissa

Sähköyhtiöiden asiakaspalveluportaalien lisäksi datahubiin tallennetut tiedot voi tarkastaa oman asiakaspalveluportaalin kautta. Palvelusta tulee näkemään omien henkilötietojensa lisäksi myös sähkönkäyttöpaikkaan liittyvät asiakastiedot. Palveluun kirjautumisessa käytetään suomi.fi -palvelun tarjoamaa luotettavaa kirjautumista. Palvelun kautta sähkönkäyttäjä voi myös valtuuttaa kolmannen osapuolen toimimaan puolestaan datahubissa. Mikäli huomaat omissa tiedoissasi korjattavaa, olethan yhteydessä omaan verkkoyhtiöösi.

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö.