Taajuusohjattu käyttö- ja häiriöreservi

Taajuusohjattu käyttöreservi ja taajuusohjattu häiriöreservi ovat taajuudenmuutoksista automaattisesti aktivoituvia pätötehoreservejä. Ne ovat taajuuden vakautusreservejä, joita käytetään jatkuvaan taajuuden hallintaan. Taajuusohjattu käyttöreservi pyrkii pitämään taajuuden normaalitaajuusalueella 49,9 - 50,1 Hz. Taajuusohjattu häiriöreservi pyrkii puolestaan pitämään taajuuden vähintään 49,5 Hz:ssä taajuuden laskiessa normaalitaajuusalueen alapuolelle. 

Tekniset vaatimukset

Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin ylläpitoon osallistuvien kohteiden tulee täyttää tekniset vaatimukset. Vaatimusten täyttyminen tulee osoittaa säätökokeilla ennen markkinoille osallistumista. Oheisessa taulukossa on esitetty lyhyesti keskeiset vaatimukset. Kokonaisuudessaan vaatimukset on kuvattu dokumentissa "Taajuuden vakautusreservien (FCR) teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväksyttämisprosessi" (ks. Liitteet sivun oikeassa laidassa).  

 

Säädön vähimmäiskoko

Aktivoitumisaika

Muuta

Taajuusohjattu käyttöreservi

0,1 MW

3 min ± 0,1 Hz askelmaisella taajuusmuutoksella

Kuollut alue max ±0,01 Hz

Taajuusohjattu häiriöreservi

1 MW

5 s / 50 %

30 s / 100 %,

-0,50 Hz askelmaisella taajuusmuutoksella

 

 

 

Hankinta

Fingrid hankkii taajuusohjatut reservinsä markkinaehtoisesti kotimaisilta vuosimarkkinoilta ja tuntimarkkinoilta, Venäjän ja Viron tasasähköyhteyksiltä sekä muista Pohjoismaista.

Toimija voi tarjota Suomessa sijaitsevaa säätökykyistä kapasiteettiaan vuosi- ja/tai tuntimarkkinoille. Molemmilla markkinoilla on samat tekniset vaatimukset, ja molemmilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena on erikseen taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservi. Vuosi- ja tuntimarkkinoiden periaatteelliset erot on kuvattu alla olevassa taulukossa.

 

​Vuosimarkkinat

Tuntimarkkinat​

Tarjouskilpailu järjestetään kerran vuodessa (syksyllä).​

Reservinhaltija voi osallistua tuntimarkkinoille tekemällä siitä erillisen sopimuksen Fingridin kanssa, eikä se edellytä vuosisopimuksen tekemistä.​

Kesken sopimuskauden ei ole mahdollista tulla mukaan reservin ylläpitoon vuosisopimuksella.​

Tuntimarkkinoille mukaantulo on mahdollista myös kesken vuoden.​

Reservisuunnitelmien mukainen määrä ostetaan täysmääräisesti.​

Tarvittava määrä tarjouksia käytetään hintajärjestyksessä periaatteella halvin ensin.​

Reservisuunnitelmat jätettävä edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä.​

Tarjoukset seuraavan vuorokauden tunneille jätettävä klo 18.30 mennessä.​

​Toimijalla on velvollisuus ylläpitää vuosimarkkinoille myymäänsä reserviä vapaan kapasiteettinsa puitteissa.

​Reservinhaltijat voivat päivittäin antaa tarjouksia reservikapasiteetistaan. Toimija, jolla on vuosisopimus, voi osallistua tuntimarkkinoille vain, jos on toimittanut vuosisopimuksen mukaisen reservimäärän täysimääräisesti.

Kiinteä hinta on voimassa koko vuoden. Se määräytyy kalleimman vuosimarkkinalle hyväksytyn tarjouksen mukaan.​

​Maksettava korvaus määräytyy kullekin tunnille erikseen kalleimman käytetyn tarjouksen mukaan.

  

Fingridin kaikkien osapuolten kanssa solmimat taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin vuosi- ja tuntimarkkinasopimukset ovat ehdoiltaan, sisällöltään ja korvauksiltaan samanlaiset.