;

Taajuusohjattu käyttö- ja häiriöreservi (FCR-tuotteet)

Taajuusohjattu käyttöreservi ja taajuusohjattu häiriöreservi ovat taajuudenmuutoksista automaattisesti aktivoituvia pätötehoreservejä. Ne ovat taajuuden vakautusreservejä (Frequency Containment Reserve, FCR), joita käytetään jatkuvaan taajuuden hallintaan. Taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N) pyrkii pitämään taajuuden normaalitaajuusalueella välillä 49,9–50,1 Hz. Taajuusohjattu häiriöreservi (FCR-D) pyrkii puolestaan pitämään taajuuden vähintään 49,5 Hz:ssä tai enintään 50,5 Hz:ssä taajuuden poiketessa normaalitaajuusalueelta.

Taajuusohjattu käyttöreservi on symmetrinen tuote, jossa reservin on pystyttävä sekä ylös- että alassäätöön. Ylössäädöllä tarkoitetaan sähkön tuotannon lisäämistä tai kulutuksen vähentämistä. Vastaavasti alassäädöllä tarkoitetaan sähkön tuotannon vähentämistä tai kulutuksen lisäämistä. Taajuusohjattu häiriöreservi on jaettu erillisiin ylös- ja alassäätötuotteisiin.

Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin vuosimarkkinahinta ja toteutuneet tuntikaupat >

Tekniset vaatimukset


Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin ylläpitoon osallistuvien kohteiden tulee täyttää tekniset vaatimukset. Vaatimusten täyttyminen tulee osoittaa säätökokeilla ennen markkinoille osallistumista. Taajuusohjattujen reservien aktivonti perustuu paikalliseen automaattiseen säätöön. Fingrid ei lähetä ohjaussignaaleja. Reservikohteella tulee olla säädin, joka ohjaa tehoa taajuusmittauksen perusteella, kun reservikohde osallistuu reservin ylläpitoon.

Tiivistelmä FCR-tuotteiden teknisistä vaatimuksista

 

Säädön vähimmäiskoko

Aktivoitumisnopeus

Stabiiliusvaatimus

Taajuusohjattu käyttöreservi

0.1 MW

Testataan taajuustasossa siniaaltotesteillä

Aikatasossa vastaa suunnilleen:

n. 63 % / 1 min

n. 95 % / 3 min

±0.1 Hz askelmaisella taajuusmuutoksella

 

On voimassa

Testataan taajuustasossa siniaaltotesteillä

Taajuusohjattu häiriöreservi ylös

1 MW

Teho: 86 % / 7.5 s

Energia: 3.2 x kapasiteetti* / 7.5 s

Nopealla taajuusmuutoksella 49.9 Hz:stä 49.5 Hz:iin

Dynaaminen FCR-D ylös: On voimassa

Testataan taajuustasossa siniaaltotesteillä

Staattinen FCR-D ylös: Ei ole voimassa

Taajuusohjattu häiriöreservi alas

1 MW

Teho: 86 % / 7.5 s

Energia: 3.2 x kapasiteetti* / 7.5 s

Nopealla taajuusmuutoksella 50.1 Hz:stä 50.5 Hz:iin

Dynaaminen FCR-D alas: On voimassa

Testataan taajuustasossa siniaaltotesteillä

Staattinen FCR-D alas: Ei ole voimassa

 

FCR-D voi olla tyypiltään joko dynaaminen tai staattinen. Dynaaminen FCR-D säätää ajallisesti jatkuvasti ja pystyy myös vähentämään aktivoitunutta reserviä nopeasti, kun taajuuspoikkeama pienenee. Staattinen FCR-D ei pysty jatkuvaan säätöön ja tarvitsee enemmän aikaa palautumiseen aktivoinnin jälkeen.

Vaatimukset rajoitetuille energiavarastoille (LER)

 

Taajuusohjattu käyttöreservi

Taajuusohjattu häiriöreservi ylös

Taajuusohjattu häiriöreservi alas

Energiavaatimus ylös (MWh)

1h x C FCR-N

1/3 h x CFCR-D up

0

Energiavaatimus alas (MWh)

1h x CFCR-N

0

1/3 h x CFCR-D down

Tehovaatimus ylös (MW)

+1.34 x CFCR-N

+ CFCR-D up

+ 0.2 x CFCR-D down

Tehovaatimus alas (MW)

-1.34 x CFCR-N

- 0.2 x CFCR-D up

- CFCR-D down


Kokonaisuudessaan Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin tekniset vaatimukset on kuvattu dokumentissa "Taajuuden vakautusreservien (FCR) teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväksyttämisprosessi" (ks. Liitteet sivun oikeassa laidassa).  

Hankinta

Fingrid hankkii taajuusohjatut reservinsä markkinaehtoisesti kotimaisilta vuosimarkkinoilta ja tuntimarkkinoilta, Venäjän* ja Viron tasasähköyhteyksiltä sekä muista Pohjoismaista.

Reservitoimittaja voi tarjota Suomessa sijaitsevaa säätökykyistä kapasiteettiaan vuosi- ja/tai tuntimarkkinoille. Molemmilla markkinoilla on samat tekniset vaatimukset, ja molemmilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena on erikseen taajuusohjattu käyttöreservi, taajuusohjattu häiriöreservi ylös ja taajuusohjattu häiriöreservi alas. Vuosi- ja tuntimarkkinoiden periaatteelliset erot on kuvattu alla olevassa taulukossa.

 

​Vuosimarkkinat

Tuntimarkkinat​

Tarjouskilpailu järjestetään kerran vuodessa (syksyllä).​

Reservitoimittaja voi osallistua tuntimarkkinoille tekemällä siitä erillisen sopimuksen Fingridin kanssa, eikä se edellytä vuosisopimuksen tekemistä.​

Kesken sopimuskauden ei ole mahdollista tulla mukaan reservin ylläpitoon vuosisopimuksella.​

Tuntimarkkinoille mukaantulo on mahdollista myös kesken vuoden.​

Reservisuunnitelmien mukainen määrä ostetaan täysmääräisesti.​

Tarvittava määrä tarjouksia käytetään hintajärjestyksessä periaatteella halvin ensin.​

Reservisuunnitelmat jätettävä edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä.​

Tarjoukset seuraavan vuorokauden tunneille jätettävä klo 18.30 mennessä.​

​Reservitoimittajalla on velvollisuus ylläpitää vuosimarkkinoille myymäänsä reserviä vapaan kapasiteettinsa puitteissa.

​Reservitoimittajat voivat päivittäin antaa tarjouksia reservikapasiteetistaan. Reservitoimittaja, jolla on vuosisopimus, voi osallistua tuntimarkkinoille vain, jos on toimittanut vuosisopimuksen mukaisen reservimäärän täysimääräisesti.

Kiinteä hinta on voimassa koko vuoden. Se määräytyy kalleimman vuosimarkkinalle hyväksytyn tarjouksen mukaan.​

​Maksettava korvaus määräytyy kullekin tunnille erikseen kalleimman käytetyn tarjouksen mukaan.

  

Fingridin kaikkien osapuolten kanssa solmimat taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin vuosi- ja tuntimarkkinasopimukset ovat ehdoiltaan, sisällöltään ja korvauksiltaan samanlaiset.

* Hankinta Venäjältä on lopetettu toistaiseksi.