Taajuusohjattu käyttö- ja häiriöreservi

Taajuusohjattu käyttöreservi ja taajuusohjattu häiriöreservi ovat taajuudenmuutoksista automaattisesti aktivoituvia pätötehoreservejä. Ne ovat taajuuden vakautusreservejä, joita käytetään jatkuvaan taajuuden hallintaan. Taajuusohjattu käyttöreservi pyrkii pitämään taajuuden normaalitaajuusalueella 49,9 - 50,1 Hz. Taajuusohjattu häiriöreservi pyrkii puolestaan pitämään taajuuden vähintään 49,5 Hz:ssä tai enintään 50,5 Hz:ssä taajuuden poiketessa normaalitaajuusalueelta.

Taajuusohjattu käyttöreservi on symmetrinen tuote, jossa reservin on pystyttävä sekä ylös- että alassäätöön. Ylössäädöllä tarkoitetaan sähkön tuotannon lisäämistä tai kulutuksen vähentämistä. Vastaavasti alassäädöllä tarkoitetaan sähkön tuotannon vähentämistä tai kulutuksen lisäämistä. Taajuusohjattu häiriöreservi on jaettu erillisiin ylös- ja alassäätötuotteisiin.

Tekniset vaatimukset

Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin ylläpitoon osallistuvien kohteiden tulee täyttää tekniset vaatimukset. Vaatimusten täyttyminen tulee osoittaa säätökokeilla ennen markkinoille osallistumista. Oheisessa taulukossa on esitetty lyhyesti keskeiset vaatimukset. Kokonaisuudessaan vaatimukset on kuvattu dokumentissa "Taajuuden vakautusreservien (FCR) teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväksyttämisprosessi" (ks. Liitteet sivun oikeassa laidassa).  

 

Säädön vähimmäiskoko

Aktivoitumisaika

Muuta

Taajuusohjattu käyttöreservi

0,1 MW

3 min ± 0,1 Hz askelmaisella taajuusmuutoksella

Kuollut alue max ±0,01 Hz

Taajuusohjattu häiriöreservi ylös

1 MW

5 s / 50 %

30 s / 100 %,

askelmaisella taajuusmuutoksella 49,9 Hz:stä 49,5 Hz:iin

 

Taajuusohjattu häiriöreservi alas

1 MW

5 s / 50 %

30 s / 100 %

askelmaisella taajuusmuutoksella 50,1 Hz:stä 50,5 Hz:iin

 

 

 

Hankinta

Fingrid hankkii taajuusohjatut reservinsä markkinaehtoisesti kotimaisilta vuosimarkkinoilta ja tuntimarkkinoilta, Venäjän* ja Viron tasasähköyhteyksiltä sekä muista Pohjoismaista.

Reservitoimittaja voi tarjota Suomessa sijaitsevaa säätökykyistä kapasiteettiaan vuosi- ja/tai tuntimarkkinoille. Molemmilla markkinoilla on samat tekniset vaatimukset, ja molemmilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena on erikseen taajuusohjattu käyttöreservi, taajuusohjattu häiriöreservi ylös ja taajuusohjattu häiriöreservi alas. Vuosi- ja tuntimarkkinoiden periaatteelliset erot on kuvattu alla olevassa taulukossa.

 

​Vuosimarkkinat

Tuntimarkkinat​

Tarjouskilpailu järjestetään kerran vuodessa (syksyllä).​

Reservitoimittaja voi osallistua tuntimarkkinoille tekemällä siitä erillisen sopimuksen Fingridin kanssa, eikä se edellytä vuosisopimuksen tekemistä.​

Kesken sopimuskauden ei ole mahdollista tulla mukaan reservin ylläpitoon vuosisopimuksella.​

Tuntimarkkinoille mukaantulo on mahdollista myös kesken vuoden.​

Reservisuunnitelmien mukainen määrä ostetaan täysmääräisesti.​

Tarvittava määrä tarjouksia käytetään hintajärjestyksessä periaatteella halvin ensin.​

Reservisuunnitelmat jätettävä edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä.​

Tarjoukset seuraavan vuorokauden tunneille jätettävä klo 18.30 mennessä.​

​Reservitoimittajalla on velvollisuus ylläpitää vuosimarkkinoille myymäänsä reserviä vapaan kapasiteettinsa puitteissa.

​Reservitoimittajat voivat päivittäin antaa tarjouksia reservikapasiteetistaan. Reservitoimittaja, jolla on vuosisopimus, voi osallistua tuntimarkkinoille vain, jos on toimittanut vuosisopimuksen mukaisen reservimäärän täysimääräisesti.

Kiinteä hinta on voimassa koko vuoden. Se määräytyy kalleimman vuosimarkkinalle hyväksytyn tarjouksen mukaan.​

​Maksettava korvaus määräytyy kullekin tunnille erikseen kalleimman käytetyn tarjouksen mukaan.

  

Fingridin kaikkien osapuolten kanssa solmimat taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin vuosi- ja tuntimarkkinasopimukset ovat ehdoiltaan, sisällöltään ja korvauksiltaan samanlaiset.

* Hankinta Venäjältä on lopetettu toistaiseksi.

Lisätietoja aiheesta

Anders Lundberg

erikoisasiantuntija
puh. 030 395 4171

Mikko Kuivaniemi

erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5188

Pia Ruokolainen

asiantuntija
puh. 030 395 5105

Laura Ihamäki

asiantuntija
puh. 030 395 5166

Tuire Kujansuu
asiantuntija
puh. 030 395 4157