;

Keskeytystietojen ilmoittaminen

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt tarjoavat maksuttoman palvelun sähkön tuotanto- ja kulutus- sekä siirtokapasiteetin keskeytystietojen ilmoittamiseen. Palvelu on nimeltään NUCS (Nordic Unavailability Collection System), ja Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt käyttävät tätä palvelua keskeytystietojen ja muun kiireellisen markkinatiedon ilmoittamiseen.

NUCS on kaikkien sähkömarkkinatoimijoiden käytettävissä vaihtoehtona Nord Poolin UMM-järjestelmälle.

NUCS-järjestelmän palvelut

NUCS tarjoaa seuraavat palvelut markkinatoimijoille:

  • Tuotanto- ja kulutuskapasiteetin keskeytysten julkaiseminen NUCSissa ja eurooppalaisella transparenssialustalla.
    • Transparenssiasetuksen mukaan toimijoiden tulee julkaista tiedot vaikutukseltaan yli 100 MW generaattori- ja kulutusyksiköiden sekä yli 200 MW tuotantoyksiköiden keskeytyksistä. Julkaisu tulee hoitaa joko NUCSin tai Fingridin hyväksymän kolmannen osapuolen järjestelmän kautta.
    • Halutessaan toimija voi ilmoittaa NUCSiin myös vaikutukseltaan pienempiä keskeytyksiä. NUCS julkaisee nämä ja toimittaa edelleen transparenssialustalle.
  • Tiedot voidaan lähettää NUCSiin joko manuaalisesti web-käyttöliittymän kautta tai nk. API-rajapinnan kautta suoraan toimijan omista järjestelmistä.
  • Muuta sisäpiiritietoa kuin keskeytyksiä voidaan julkaista NUCSissa tekstimuodossa, mutta tätä tietoa ei toimiteta ENTSO-E:lle.
  • NUCS julkaisee kaiken sille lähetetyn tiedon ja se on saatavilla myös teknisten rajapintojen kautta (ECP ja web-syöte).
  • NUCSista tieto voidaan markkinatoimijan niin halutessa toimittaa ACERin ARIS-järjestelmään REMIT-velvoitteiden täyttämiseksi.
  • Keskeytystiedot voi ilmoittaa NUCSissa itse tai valtuuttaa toisen osapuolen tähän. 


Miksi NUCS?

EU:n transparenssiasetuksen mukaan sähkömarkkinatoimijoiden tulee ilmoittaa mm. sähkön tuotanto-, kulutus- ja siirtokapasiteetin rajoituksista. Kantaverkkoyhtiöiden tehtävänä on varmistaa, että nämä tiedot välittyvät ENTSO-E:lle julkaistavaksi eurooppalaisella transparenssialustalla. Sähköpörssien kilpailun myötä tiedot tulee voida toimittaa myös riippumattoman kanavan kautta. Tämän vuoksi kantaverkkoyhtiöt ovat rakentaneet näiden tietojen keruuseen uuden järjestelmän, NUCSin.

Nord Poolin UMM-järjestelmä on edelleen pohjoismaisten markkinatoimijoiden käytettävissä. 

ENTSO-E julkaisee jatkossakin kaiken lainsäädännön edellyttämän keskeytystiedon.

Riippumatta siitä, mitä järjestelmää markkinatoimija jatkossa käyttää, työskentelyä voi jatkaa ns. yhden luukun periaatteella. Nord Poolin UMM-järjestelmään raportoidut tiedot ovat nähtävissä NUCSissa ja päinvastoin.

Ilmoittautuminen NUCS-palvelun käyttäjäksi: nucs(at)fingrid.fi.

NUCS-palvelun osoite: www.nucs.net

 

 

Lisätietoja aiheesta

Pentti Säynätjoki
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5275

Katso myös