;

Kontiolahti - Pamilo 110 kV -voimajohdon ympäristöselvitys

Fingrid Oyj suunnittelee ikääntyneen voimajohdon uusimista Kontiolahden ja Joensuun Pamilon välillä. Hankkeesta on laadittu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys.

​Nykyinen 110 kilovoltin voimajohto Kontiolahdelta Joensuun Pamiloon on ikääntynyt eikä voimajohdon sähkönsiirtokyky ole riittävä tulevaisuuden tarpeisiin. Voimajohdon pituus noin 39 kilometriä. Se sijoittuu Kontiolahden kunnan ja Joensuun kaupungin alueelle.

Voimajohto uusitaan pääosin nykyiselle paikalleen ja puiset voimajohtopylväät korvataan pääosin vastaavantyyppisillä teräspylväillä. Voimajohdon uusimisen yhteydessä on tunnistettu tarve myös alueen voimajohtoyhteyksien vahvistamiselle ja uudelle voimajohdolle, mikä leventää nykyistä voimajohtoaluetta yhteensä noin 7 kilometrin osuudella Kontiolahden ja Tarholan välillä.

Hankkeesta laadittiin sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys vuonna 2016. Ympäristöselvitys päivitettiin vuonna 2017 ottamalla huomioon asiakaslähtöiset muutokset. Täydennetty ympäristöselvitys löytyy sivun oikeasta laidasta kohdasta Liitteet.

Hankkeen toteutuksen arvioidaan ajoittuvan vuoteen 2021.

Uimaharju-Pamilo kartta
Uimaharju-Pamilo kartta
Sulje

Lisätietoja aiheesta

Satu Vuorikoski

vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu
puh. 030 395 5195

Tommi Raussi

projektipäällikkö
puh. 030 395 5173