;

Yllikkälä–Imatra YVA-menettely

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Päättyneet YVA-menettelyt

Yllikkälä - Imatra 400 kV johtohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin täydentäminen välillä Lappeenrannan Lempiälä - Imatra. 

Fingrid on todennut alueen sähkön kulutuksen kasvuennusteisiin perustuen, että kantaverkon siirtokyvyn lisäämistarve Imatralle tulee ajankohtaiseksi kuluvan vuosikymmenen lopulla. Teknistaloudellisesti järkevä verkkoratkaisu on tällöin rakentaa 400/110 kV muunto Imatran seudulle ja liittää se 400 kV johdolla kantaverkkoon Lappeenrannassa Ylllikkälän sähköasemalla. 

Vuonna 2003 Fingrid täydensi ympäristövaikutusten arviointia välillä Lappeenrannan Yllikkälä-Lempiälä. Johto otettiin käyttöön huhtikuussa 2005. 

Fingrid on saanut valmiiksi Lempiälä-Imatra johtohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin täydentämisen toukokuussa 2005. Yhtiö on valinnut jatkosuunnitteluun vaihtoehdon A ja uuden sähköaseman paikaksi Joutsenon (Vuoksi).

Jatkosuunnitteluun valittu reitti noudattelee nykyistä 110 kilovoltin (kV) johtoreittiä. 


Lisätietoja:
Fingrid Oyj:n projektipäällikkö Antti Linna puh. 030 395 5168