;

EstLink 2 - toinen tasasähköyhteys Suomen ja Viron välillä

EstLink 2 yhteys on luovutettu omistajille ja otettu kaupalliseen käyttöön 6.2.2014. 

Itämeren alueen kantaverkko-organisaatiot saivat vuoden 2009 alussa valmiiksi yhteisen sähköverkkoselvityksen, jossa tutkittiin Baltian maiden liittämistä pohjoismaisiin ja Manner-Euroopan sähkömarkkinoihin. Selvityksen tuloksena nousi esille tarve rakentaa uusi sähkön siirtoyhteys, EstLink 2, Suomen ja Viron välille.

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ja Viron kantaverkkoyhtiö Elering AS käynnistivät esisuunnittelun toisen kaapeliyhteyden rakentamisesta keväällä 2009. Fingrid on tehnyt kaapeliyhteyden toteuttamisesta investointipäätöksen 19.5.2010.

Merialueen vesistö- ja kalatalousselvitykset tehtiin kesän ja syksyn 2009 aikana. Maa-alueella merikaapelin pääteaseman ja Porvoon Anttilan välisen tasasähköilmajohdon luonto- ja kulttuuriperintöarvojen selvitykset ja yleissuunnittelu valmistuivat keväällä 2010. Tasasähköyhteyden rajajohtolupa, vesilain mukainen lupa, lunastuslupa http://www.maanmittauslaitos.fi/toimitukset/lunastustoimitus-nikuviken-anttila-estlink-2-porvoon-kaupungissa sekä talousvyöhykelupa saatiin viranomaisilta marras-joulukuussa 2010.

Kaikki pääurakkasopimukset allekirjoitettiin toimittajien kanssa vuoden 2010 aikana. Maanrakennustyöt valmistuivat Anttilan sähköasemalla Porvoossa syksyllä 2011. Merikaapeli asennettiin merenpohjaan syksyllä 2012 ja kaikkien urakoiden asennustyöt sekä testaukset valmistuivat syksyllä 2013.

Yhteyden testaukset maiden välillä aloitettiin 22.10. 2013 ja koekäyttöjakso oli ajalla 6.12.2013 - 6.2.2014. Koekäyttöjakson aikana EstLink 2:n kapasiteetti oli jo sähkömarkkinoiden käytettävissä.

Vuonna 2006 valmistunut Estlink 1 ja vuonna 2014 valmistunut EstLink 2 tasasähköyhteydet Suomen ja Viron välillä. 

EstLink 2 tasasähköyhteys Suomen ja Viron välillä on siirtokapasiteetiltaan 650 megawattia kasvattaen maiden välistä siirtokapasiteettiä 1000 megawattiin. Yhteyden kokonaispituus on noin 170 km, josta noin 14 km on avojohtoa Suomessa, noin 145 km Suomenlahden pohjaan upotettua merikaapelia ja noin 12 km maakaapelia Virossa.

Hankkeen budjetti on noin 320 miljoonaa euroa joka jaetaan maksettavaksi osapuolten kesken. Euroopan unionin komissio on lisäksi vahvistanut, että EstLink 2 -yhteyden rakentaminen saa EU:lta 100 miljoonaa euroa investointitukea osana laajempaa elvytyspakettia. Projektin tärkeimmät osakokonaisuudet:

  • Ympäristövaikutusten selvittäminen, reittivalinnat, meren pohjan pohjatutkimukset sekä erilaisten lupien hakeminen Suomessa ja Virossa.
  • Sähköverkon vahvistustyöt Virossa. Urakoitsija Empower.
  • Maanrakennustyöt Anttilassa ja Nikuvikenissä. Urakoitsija Konevuori Oy.
  • Sähköasemien laajennukset Suomessa (Anttila) ja Virossa (Püssi). Urakoitsija Suomessa on Empower Oy ja Virossa Siemens Osakeyhtiö Viron aluetoimisto.
  • HVDC (High Voltage Direct Current) konvertteriasemien rakentaminen Suomeen (Anttila) ja Viroon (Püssi). Urakoitsija on konsortio Siemens AG ja Siemens Osakeyhtiö.
  • Tasasähköilmajohdon rakentaminen Suomessa konvertteriasemalta merikaapelin päätepisteelle Nikuvikeniin. Urakoitsija on ranskalainen ETDE.
  • Merikaapelin valmistus ja laskeminen sekä tasasähkömaakaapelin rakentaminen Virossa konvertteriasemalta merikaapelin päätepisteelle. Urakoitsija on Nexans Norway AS.

 

Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Risto Ryynänen, puh. 030 395 5219.

 

EstLink 2 -julkaisusta vastaa yksinomaan sen laatija. Euroopan unioni ei vastaa sen sisältämien tietojen käytöstä.