;

Siikajoki - Pyhänselkä -voimajohto

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Pituus: 72 km

Siikajoen ja Muhoksen Pyhänselän välille sijoittuva hanke sisältyy Länsi-Suomen kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaan, jossa teknisesti ikääntynyttä voimansiirtoverkkoa vahvistetaan ja uudistetaan korvaamalla 220 kV jännitteinen verkko 400 kV verkolla. Uusi voimajohto varmistaa yleistä sähkön saatavuutta länsirannikon alueella ja parantaa koko kantaverkon käyttövarmuutta.

Hanke sisälsi noin 72 kilometriä 400 kV voimajohtoa Siikajoen ja Muhoksen Pyhäselän välille. Voimajohto rakennettiin pääosin uuteen johtokäytävään, 18 km siitä sijoittui olemassa olevien johtojen rinnalle. Rakennustyöt ovat valmistuneet ja johto otettiin käyttöön lokakuussa 2016.

Lunastusmenettely

Uudesta johtorakenteesta aiheutuneet menetykset sekä maankäytölliset haitat ja vahingot käsitellään vuoden 2017 keväällä lunastustoimituksissa, joista vastaa Maanmittauslaitos. Lunastustoimituksiin liittyvät kutsukirjeet postitetaan erikseen kunkin tilan omistajalle.

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Antti Linna
projektipäällikkö
puh. 030 395 5168

Risto Uusitalo
paikallisvalvonta
puh. 030 395 4711

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

 

Pääurakoitsija 
Eltel Networks Oy

Marko Elorinne
projektipäällikkö 
puh. 040 311 3653

Ari Stenroth
työmaapäällikkö 
puh. 040 311 4168