;

Espoo-Framnäs

Ympäristöselvitys
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys
Sijainti: Espoo ja Kirkkonummi
Pituus: Noin 7 kilometriä

Fingrid Oyj suunnittelee uutta 2x110 kilovoltin voimajohtoa Espoo – Framnäs Kirkkonummen kunnan ja Espoon kaupungin alueille. Voimajohtohankkeen vaikutuksista on laadittu ympäristöselvitys vuoden 2023 aikana.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta, verkon kehittämisestä ja ylläpidosta. Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon Suomen energia- ja ilmastostrategia, eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakastarpeet sekä verkon ikääntyminen.

Nykyinen ikääntynyt, pääosin puupylväsrakenteinen 110 kilovoltin voimajohto Espoo - Inkoo on rakennettu vuonna 1974 ja edellyttää kuntoperusteista uusintaa. Uusimalla nykyinen voimajohto kahden virtapiirin yhteispylväsrakenteella mahdollistetaan alueen sähkön kulutuksen kasvu Länsi-Uudenmaan rannikkoalueella Kirkkonummi-Inkoo-välisellä osuudella.

Suunnitteilla olevalla uudella noin 7 kilometriä pitkällä 2x110 kilovoltin voimajohdolla korvataan osa nykyistä Espoo-Inkoo 110 kilovoltin voimajohtoa Espoon sähköaseman ja rakenteilla olevan Framnäsin sähköaseman välillä. Uusi kahden virtapiirin voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi nykyisen voimajohdon paikalle siten, että lähtökohtaisesti johtoalueen leveys säilyy ennallaan. Voimajohto uusitaan teräspylväsrakenteiseksi vapaasti seisovalla pylväsrakenteella. Uuden pylväsrakenteen myötä pylväskorkeus kasvaa noin 10 metriä.

Ympäristöselvityksessä selvitettiin hankkeen vaikutukset maankäyttöön, asutukseen, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan tunnistetuista huomionarvoisista kohteista erilliset ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on edesauttaa luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymisessä.

Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentaminen arvioidaan valmistuvan vuoteen 2027 mennessä.

 

Vaihekohtaiset tiedot

Yhteystiedot

Nina Nordblad
asiantuntija, ympäristö
puh. 040 395 4132

Pasi Saari
erikoisasiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 5178