;

Nopea taajuusreservi (FFR)

Nopeaa taajuusreserviä (Fast Frequency Reserve, FFR) hankitaan pienen inertian tilanteiden hallintaa varten. Inertia tarkoittaa sähköjärjestelmän pyöriviin massoihin varastoituneen liike-energian tuomaa kykyä vastustaa muutoksia taajuudessa. Sähköjärjestelmän käytössä noudatetaan mitoitusperiaatetta, jonka mukaan yksittäisen sähkön tuotantoyksikön tai HVDC-siirtoyhteyden menetys ei saa johtaa taajuuden putoamiseen alle 49,0 Hz:n tason. Häiriön jälkeisen hetkellisen taajuusmuutoksen suuruus riippuu häiriön aiheuttaman tehomuutoksen suuruudesta, järjestelmän inertiasta ja reservien aktivoitumisnopeudesta. Tarvittava nopean taajuusreservin määrä riippuu sen hetkisestä sähköjärjestelmän inertian määrästä ja mitoittavan vian suuruudesta.

Nopea taajuusreservi on otettu Pohjoismaissa käyttöön toukokuussa 2020. Fingrid hankkii reserviä kansallisilta markkinoilta. Reservitoimittaja voi osallistua markkinoille tehtyään FFR-markkinasopimuksen ja suoritettuaan hyväksytysti säätökokeen reservikohteen säätöominaisuuksien todentamiseksi.

Nopean taajuusreservin toteutuneet tuntikaupat >

Tekniset vaatimukset

Nopean taajuusreservin ylläpitoon osallistuvien reservikohteiden tulee täyttää reserville asetetut tekniset vaatimukset. Vaatimusten täyttyminen tulee osoittaa säätökokeilla ennen markkinoille osallistumista. Nopean taajuusreservin aktivointi perustuu paikalliseen automaattiseen säätöön. Fingrid ei lähetä ohjaussignaaleja. Reservikohteella tulee olla säädin, joka ohjaa tehoa taajuusmittauksen perusteella, kun reservikohde osallistuu reservin ylläpitoon.

Reserviteho tulee aktivoida täysimääräisesti vaaditun ajan kuluessa, kun taajuus alittaa tietyn arvon. Reservitoimittaja voi valita minkä tahansa alla olevassa taulukossa esitetyistä aktivointivaihtoehdoista.

Aktivointitaajuus (Hz)

Max. aktivointiaika (s)

49,7

1,3

49,6

1,0

49,5

0,7

 

Aktivoinnin vähimmäiskesto on 5 s, jos tehon deaktivointinopeus on korkeintaan 20 % FFR-kapasiteetista per sekunti.  Jos deaktivointinopeus on suurempi, aktivoinnin vähimmäiskesto on 30 s. Reservikohteen tulee kyetä uuteen aktivointiin 15 min kuluessa edellisestä aktivoinnista.

Tekniset vaatimukset ja reservikohteen säätökyvyn todentaminen on kuvattu tarkemmin dokumentissa "Nopean taajuusreservin (FFR) teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväksyttämisprosessi".

Hankinta

Nopean taajuusreservin hankintatarve riippuu sähköjärjestelmän inertiasta, joten sitä hankitaan vain osalle tunneista ja hankittava määrä vaihtelee. Hankintatarve painottuu kevät-, kesä- ja syyskuukausina hetkiin, jolloin inertian määrä on pienimmillään. Fingrid julkaisee hankintaennustetta viikoksi eteenpäin, ks. reservimarkkinainformaatio.

Fingrid hankkii nopeaa taajuusreserviä kansalliselta tuntimarkkinalta. Tuntimarkkinalla tarjoukset seuraavan vuorokauden tunneille jätetään edellisiltana. Reservikapasiteetin hinta määräytyy erikseen kullekin tunnille kalleimman käytetyn tarjouksen mukaan.

Reservitoimittajalla on mahdollisuus jättää myös yhteistarjous nopeaan taajuusreserviin ja taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotteeseen (FCR-D ylös). Yhteistarjouksen tarkoitus on mahdollistaa joustava tarjoaminen reservikapasiteetille, joka soveltuu kumpaankin reservituotteeseen. Yhteistarjouksen kapasiteetti voidaan käyttää jommankumman reservituotteen hankintaan. Myös taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotteen vuosimarkkinalle osallistuvaa reservikapasiteettia voi tarjota nopeaan taajuusreserviin.