;

Maankäyttö ja ympäristö

Fingrid on omasta ympäristövastuustaan huolehtiva yhtiö. Arvioimme toimintamme ympäristövaikutukset huolellisesti ja kiinnitämme erityistä huomiota ympäristöriskien hallintaan. Oman henkilöstön lisäksi sitoutamme toimintatapoihimme kantaverkon rakentamiseen osallistuvat urakoitsijat ja kunnossapitotöitä tekevät palvelutoimittajat ympäristöasioita koskevien sopimusehtojen, ympäristökoulutuksen ja vastuullisuusauditointien avulla.

maankaytto-ja-ymp1.jpg