Maankäyttö ja ympäristö

Kun suunnittelemme, rakennamme ja kunnossapidämme voimajohtojamme, sähköasemiamme ja varavoimalaitoksiamme, yhtenä keskeisenä tavoitteenamme on varmistaa, että ympäristövaikutukset ja maankäyttökysymykset otetaan pitkäjänteisesti huomioon. Kerromme periaatteemme ympäristövaikutusten vähentämiseen verkkosivuiltamme löytyvässä maankäyttö- ja ympäristöpolitiikassamme.

Arvioimme toimintamme ympäristövaikutukset huolella ja kiinnitämme erityistä huomiota ympäristöriskien hallintaan. Oman henkilöstön lisäksi sitoutamme toimintatapoihimme kantaverkon rakentamiseen osallistuvat urakoitsijat ja kunnossapitotöitä tekevät palvelutoimittajat ympäristöasioita koskevien sopimusehtojen, ympäristökoulutuksen ja auditointien avulla.