Maankäyttö ja ympäristö

Tätä sivustokokonaisuutta muokataan talvella 2020 - 2021.

Muokkauksen johdosta tänä aikana esiintyy eroavaisuuksia kieliversioiden välillä sekä sivujen sisältö voi muuttua lyhyen ajan sisällä päivitystyön johdosta. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa!

 

 

Fingrid on omasta ympäristövastuustaan huolehtiva yhtiö. Arvioimme toimintamme ympäristövaikutukset huolellisesti ja kiinnitämme erityistä huomiota ympäristöriskien hallintaan. Oman henkilöstön lisäksi sitoutamme toimintatapoihimme kantaverkon rakentamiseen osallistuvat urakoitsijat ja kunnossapitotöitä tekevät palvelutoimittajat ympäristöasioita koskevien sopimusehtojen, ympäristökoulutuksen ja vastuullisuusauditointien avulla.

maankaytto-ja-ymp1.jpg