Tasemallin kuvaus

Käytössä oleva tasepalvelumalli otettiin käyttöön 1.11.2021 ja sen pääperiaatteet ovat vastaavat kaikissa Pohjoismaissa.

Tasemallin keskeisiä muutoksia verrattuna edelliseen malliin olivat:

  • yhden taseen käyttöönotto, aikaisemmin erilliset tuotanto- ja kulutustaseet
  • tuotantosuunnitelmat eivät enää osa tasevastaavan tasepoikkeaman selvitystä
  • tasepalveluun liittyvän kustannusrakenteen muuttuminen.

Yhden taseen malli

Yhden taseen mallissa tuotanto sähkön ostot ja myynnit sekä kulutus käsitellään yhdessä taseessa.

Yhden taseen mallissa tasevastaavan tasepoikkeamalle sovelletaan yksihintajärjestelmää.