;

Taseselvitysmallin kuvaus

Käytössä oleva taseselvitysmalli otettiin käyttöön 1.11.2021 ja sen pääperiaatteet ovat vastaavat kaikissa Pohjoismaissa.

Tasemallin keskeisiä muutoksia verrattuna edelliseen malliin olivat:

  • yhden taseen käyttöönotto, aikaisemmin erilliset tuotanto- ja kulutustaseet
  • tuotantosuunnitelmat eivät enää osa tasevastaavan tasepoikkeaman selvitystä
  • tasepalveluun liittyvän kustannusrakenteen muuttuminen.

Yhden taseen malli

Yhden taseen mallissa tuotanto sähkön ostot ja myynnit sekä kulutus käsitellään yhdessä taseessa.

Yhden taseen mallissa tasevastaavan tasepoikkeamalle sovelletaan yksihintajärjestelmää.

Tasevastaavien tasepoikkeamat lasketaan 60 min taseselvitysjaksoissa.

22.5.2023 otetaan käyttöön nykyisen 60 min taseselvitysjakson sijaan 15 min taseselvitysjakso. Lisää tietoa asiasta: Varttitase eli 15 minuutin taseselvitysjakso