;

Tasemallin kuvaus

Käytössä oleva tasepalvelumalli otettiin käyttöön vuoden 2009 alusta ja sen pääperiaatteet ovat vastaavat kaikissa Pohjoismaissa.

Tasemallin keskeisiä muutoksia verrattuna edelliseen malliin ovat:

  • kahden taseen käyttöönotto; tuotanto- ja kulutustase
  • sitovat tuotantosuunnitelmat
  • tuotantosuunnitelmien ja säätötarjousten raportointi 45 min ennen käyttötunnin alkua
  • tasepalveluun liittyvän kustannusrakenteen muuttuminen.

Kahden taseen malli

Kahden taseen mallissa tuotanto käsitellään yhdessä taseessa ja sähkön ostot ja myynnit sekä kulutus toisessa taseessa. Lisäksi tuotantotaseesta ennen käyttötunnin alkua annettava tuotantosuunnitelma siirtyy taseselvityksessä kulutustaseessa käsiteltäväksi.

Tuotanto- ja kulutustaseessa olevalle tasepoikkeamalle eli tasesähkölle sovelletaan eri hintamallia. Tuotantotaseen tasepoikkeamalle sovelletaan kaksihintajärjestelmää ja kulutustaseen tasepoikkeamalle sovelletaan yksihintajärjestelmää.