;

Periaatteet ja toimintatavat

Kantaverkon suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa yhtenä tärkeimpänä tavoitteenamme on varmistaa, että ympäristövaikutukset ja maankäyttökysymykset otetaan pitkäjänteisesti huomioon. Kerromme toimintatavoistamme ympäristövaikutusten vähentämiseksi Fingridin maankäyttö- ja ympäristöpolitiikassa.

Fingridin yleisiä tavoitteita. periaatteita ja toimintatapoja:

  • Osallistumme ilmastotavoitteiden saavuttamiseen mahdollistamalla uuden energiantuotannon liittämisen kantaverkkoon ja kehittämällä sähkömarkkinoita siten, että siirtyminen puhtaaseen, varmaan ja markkinaehtoiseen sähköjärjestelmään on mahdollista.

  • Kantaverkon kehittämisessä pyrimme sähkönsiirrossa syntyvien häviöiden pienentämiseen ja siten energiatehokkuuden parantamiseen.

  • Edistämme ja teemme sähkönsiirtojärjestelmän maankäyttö- ja ympäristövaikutuksiin liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa, mukaan lukien sähkö- ja magneettikenttien mahdolliset terveysvaikutukset.

  • Minimoimme toiminnastamme ympäristölle, maanomistajille ja naapureille aiheutuvat haittavaikutukset.

  • Viestimme avoimesti ja olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

  • Otamme maanomistajat ja muut asianosaiset huomioon kantaverkon suunnittelussa ja rakentamisessa sekä käytössä ja kunnossapidossa varmistaen tiedon saantia sekä osallistumismahdollisuuksia.