;

Miten toimin markkinoilla?

Yritysten toiminta sähkömarkkinoilla on itsenäistä ja aktiivista. Aktiivinen kaupankäynti sähkömarkkinoilla tasapainottaa sähkön tuotannon ja kulutuksen.  

Sähkön kulutuksen ja tuotannon tulee olla koko ajan tasapainossa. Markkinajakson sisällä tapahtuvaan tasapainotukseen käytetään Fingridin ylläpitämiä reservimarkkinoita. Jotta se onnistuu, on tärkeää, että mahdollisimman moni toimija osallistuu reservimarkkinoille. 

Asiakkaalla on monta eri tapaa toimia kaupallisesti sähkömarkkinoilla. Johdannaismarkkinoilla sähkön tuottajat ja kuluttajat voivat käydä kauppaa sähköstä keskenään jopa vuosia eteenpäin. Sähköä myydään ja ostetaan ennen kaikkea vuorokausi- ja päivänsisäisillä markkinoilla. Päivänsisäisillä markkinoilla suuret sähkön tuottajat, jälleenmyyjät ja kuluttajat voivat tasata sähkötasettaan tuotanto- ja kulutusennusteiden tarkentuessa lähemmäs käyttöhetkeä, Suomessa aina käyttötunnin alkuun asti.

Käyttötunnin aikana Fingrid hoitaa tehotasapainon hallinnan reservimarkkinoiden avulla. Reservimarkkinapaikkoja on useita eri tarpeisiin. Reservejä tarvitaan toisaalta sähkön kulutuksen ja tuotannon normaalin vaihtelun tasapainottamiseen, mutta myös äkillisten häiriötilanteiden tasapainottamiseen. Joissakin tapauksissa Fingrid käyttää reservejä myös siirtojenhallinnan tarpeisiin. 

Sähköverkon rakentamiseen ja huoltoon liittyvien siirtokeskeytysten osalta toivomme asiakkailta pitkäjänteistä suunnittelua yhteistyössä Fingridin kanssa.

Lisätietoa markkinapaikoista > 

Lisätietoa reserveistä > 

Tervetuloa Fingridin asiakkaaksi - varaa tapaaminen >