;

Oulujoen 110 kV johtojärjestelyt (2x 110 kV voimajohto Pyhänselkä-Raahe/Leväsuo)

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Sijainti: Muhos
Pituus: n. 6 km

Fingrid rakennuttaa uuden 110 kV  voimajohdon Muhokselle.  Voimajohto yhdistää Pyhänselän sähköaseman nykyisiin Raaheen ja Ouluun meneviin voimajohtoihin.


Kuva johtoreitistä.                    

Kuva johtoreitistä. 

Fingridin nykyinen sisäkytkinlaitos sijaitsee Pyhäkosken vesivoimalaitoksen sisätiloissa. Pyhäkosken avokytkinlaitos otettiin käyttöön 40-luvun lopussa ja sen tekninen käyttöikä on lopussa. Ikääntynyt asema tullaan purkamaan ja Fingridin toiminnot keskittämään lähellä sijaitsevalle Pyhänselän sähköasemalle. Samassa yhteydessä vanha sisäkytkinlaitostekniikka korvautuu uudella luotettavammalla ja käyttöturvallisemmalla kytkinlaitostekniikalla.

Osana tätä hanketta Oulun ja Raahen suuntaiset 110 kilovoltin voimajohdot jatketaan laajennetulle Fingridin Pyhänselän sähköasemalle.

Johto rakennetaan osittain olemassa olevan johdon paikalle (entinen Carunan Pyhäkoski-Montta johto), osa tulee kokonaan uuteen johtokäytävään.

Samassa yhteydessä myös Caruna uusiin omaa verkkoaan.

Rakentamisvaiheen töitä

Voimajohto on valmistunut ja otettu käyttöön 1.9.2022. Rakentamisen aikaisten jälkien siistimiset ovat meneillään.

Yksityiskohtaisempaa tietoa rakentamisen etenemisestä antavat hankkeen urakoitsijan yhteyshenkilöt.

Lunastusmenettely

Lunastusmenettely jatkuu keväällä 2023. Maanmittauslaitos lähettää jatkokokouksista kirjeen maanomistajille.

Valtioneuvosto myönsi johdolle lunastusluvan 25.3.2021

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Ritva Laine
vanhempi projektipäällikkö
puh. 030 395 5134

Eero Kujanen
asiantuntija,
puh. 030 395 5190

 

Pääurakoitsija:

Empower PN Oy (Enersense Oy)
Juhani Leino 
projektipäällikkö
puh. +358 40 641 7083

Antti Karjalainen
maanomistajien yhteyshenkilö
puh.040 641 7760