;

Sähkön alkuperätakuun transaktiot

Sähkön EECS-alkuperätakuut

Alkuperätakuun myöntäminen

Alkuperätakuut myönnetään pääsääntöisesti kerran kuussa kalenterikuukauden tuotantojaksolle. Alkuperätakuut on mahdollista myöntää 1 kk:n sijaan myös 3 kk:n tai 6 kk:n jaksoissa - valinnan voi tehdä kullekin voimalaitokselle erikseen voimalaitoksen rekisteröitymisvaiheessa.

Tilinhaltija sitoutuu noudattamaan valitsemaansa myöntämisjaksoa yhden kalenterivuoden ajan.

Tilinhaltijalla on myös mahdollisuus keskeyttää alkuperätakuiden myöntäminen haluamalleen ajalle, mutta keskeytyksen ajalta alkuperätakuita ei myönnetä enää jälkikäteen. 

Ennen kuin alkuperätakuut voidaan myöntää monipolttoainelaitoksille, tulee tilinhaltijan toimittaa laitoksen kuukausittaiset polttoainetiedot syöttämällä ne suoraan alkuperätakuurekisteriin. 

Finextra myöntää alkuperätakuun myöntämisen yhteydessä myös Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekoenergia-lisätuotemerkin niille laitoksille, jotka ovat siihen oikeutettuja.

Alkuperätakuun siirtäminen

Alkuperätakuurekisterissä alkuperätakuita voi siirtää rekisterin sisällä muiden tilinhaltijoiden välillä, samoin viedä/tuoda alkuperätakuita muiden AIB:n (Association of IssuingBodies) jäsenrekisteiden välillä AIB:n hallinnoiman Hubin välityksellä.

Alkuperätakuun peruuttaminen

Myönnetty alkuperätakuu käytetään peruuttamalla se, jonka jälkeen sitä ei voi enää käyttää uudestaan. Peruutus on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä.

Tilinhaltijat tekevät tarvitsemansa määrän alkuperätakuun peruutuksia sähköisessä rekisterissä.

Alkuperätakuu, jota käytetään varmentamaan sähkönkäyttäjille ilmoitettuja tietoja vuoden x osalta, tulee peruuttaa vuoden x+1 maaliskuun 31. päivään mennessä.

Alueelliset sähkön alkuperätakuut

 

Alkuperätakuun myöntäminen

Alkuperätakuut myönnetään voimassaolevan CEN 16325+A1 –standardiin perustuen.

Alkuperätakuut myönnetään pääsääntöisesti kerran kuussa kalenterikuukauden tuotantojaksolle. Alkuperätakuut on mahdollista myöntää 1 kuukauden sijaan myös 3 kuukauden tai 6 kuukauden jaksoissa – valinnan voi tehdä kullekin voimalaitokselle erikseen rekisteröitymisvaiheessa.

Tilinhaltija sitoutuu noudattamaan valitsemaansa myöntämisjaksoa yhden kalenterivuoden ajan.

Ennen kuin alkuperätakuut voidaan myöntää monipolttoainelaitoksille, tulee tilinhaltijan toimittaa laitoksen kuukausittaiset polttoainetiedot sovitussa Excel-tiedostomuodossa salatulla sähköpostilla Finextralle.

Alkuperätakuut myönnetään kokonaisille megawattitunneille. Kunkin kuukauden voimalaitoskohtainen myöntömäärä muodostaa yhden myöntönipun.

Alkuperätakuun siirtäminen

Suomessa myönnettyjä alkuperätakuita voi siirtää tai peruuttaa muiden EU- ja ETA-maiden rekisterinpitäjille edellyttäen, että vastapuoli vastaanottaa Fingridin lähetyksiä (tiedosto salattuna sähköpostina).

Siirto Suomesta tapahtuu siten, että Finextra toimittaa siirtotodistuksen tai peruutustodistuksen salatulla sähköpostilla toisen EU- tai ETA-maan rekisterinpitäjälle. Siirtoon Suomesta voi sisällyttää ainoastaan kokonaisia myöntönippuja. Vastaavasti Finextra vastaanottaa muista EU- tai ETA-maista siirrettävien tai Suomeen peruutettavien alkuperätakuiden tiedot salattuna sähköpostina ja toimittaa nämä tiedot edelleen salattuna sähköpostina sille Tilinhaltijalle, kenelle siirto tai peruutus on osoitettu.

Alkuperätakuun peruuttaminen

Myönnetty alkuperätakuu käytetään peruuttamalla se, jonka jälkeen sitä ei voi enää käyttää uudestaan. Peruutus on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. Tilinhaltija toimittaa peruutuksen vaadittavat tiedot Finextralle. Finextra tekee peruutuksen ja toimittaa Peruutustodistuksen salatulla sähköpostilla tilinhaltijalle. Finextra raportoi Energiavirastolle tehdyt peruutustodistukset.

Alueellisesti myönnetyt alkuperätakuut on peruutettava kokonaisina myöntönippuina. Yhden kuukauden laitoskohtaisia myönnettyjä alkuperätakuita ei voi pilkkoa useaan eri peruutukseen. Yhteen peruutukseen voi sisällyttää useita kokonaisia myöntönippuja.

Alkuperätakuu, jota käytetään varmentamaan sähkönkäyttäjille ilmoitettuja tietoja vuoden x osalta, tulee peruuttaa vuoden x+1 maaliskuun 31. päivään mennessä.