;

Voimajohtoalueiden hyödyntäminen

Voimajohtoalueiden ei tarvitse olla joutomaata, vaan niitä voidaan hyödyntää monin tavoin. Sähköturvallisuuden varmistamiseksi toiminta voimajohtoalueella on kuitenkin rajoitettua. Erilaisia hyödyntämistapoja esitellään maanomistajan ideakorteissa.

Maanomistajan ideakortti -sarja kertoo voimajohtoalueiden käytön mahdollisuuksista. Monimuotoiset johtoalueet voivat tarjota puitteet esimerkiksi riistan, pölyttäjien tai kosteikkolajiston elinympäristönä. Niiden käyttöä myös virkistysalueina ja maiseman monipuolistajina voi entisestään lisätä.

Korttien aiheet ovat:

  • Laiduntajat maiseman hoitajina
  • Joulukuusen viljely
  • Kosteikolla monimuotoisuutta
  • Pelastetaan pölyttäjät
  • Viljellen herkkuja tai silmäniloa
  • Riistaeläimet tähtäimessä
  • Perinneympäristö, maiseman aarre
  • Voimajohtoalueen maisemointi pihapiirissä
  • Luonnontuotteita voimajohtoalueelta
  • Vieraslajien torjuminen

Työskentelystä voimajohtoalueella voit lukea täällä (https://www.fingrid.fi/kantaverkko/turvallisuus/tyoskentely-sahkoverkon-laheisyydessa/).Kaikki rakentaminen ja rakenteiden muuttaminen voimajohtoalueella vaatii Fingridin luvan. Ohjeet lupien ja lausuntojen hakemiseen löytyvät sivuiltamme täältä.