;

Osa pohjoismaista sähköjärjestelmää

Suomi on osa pohjoismaista synkronialuetta. Synkronialueella tarkoitetaan aluetta, jossa sijaitsevat sähköverkot ovat toisiinsa yhteydessä vaihtosahköyhteyksillä. Suomen kanssa samaan synkronialueeseen kuuluvat Ruotsi, Norja ja Itä-Tanska.

Suomen kantaverkko liittyy Ruotsin verkkoon kahdella 400 kilovoltin vaihtosähköyhteydellä Pohjois-Suomessa. Lisäksi Norjaan on Inarista 220 kilovoltin vaihtosähköyhteys. Tietoa suunnitteilla ja kehitteillä olevista ulkomaanyhteyksistä löydät kantaverkon kehittämissuunnitelmasta.

Vaihtosähköyhteyksien lisäksi on rakennettu tasasähköyhteydet Fenno-Skan 1 Raumalta (siirtokyky 400 MW) Ruotsin Dannebohon ja Fenno-Skan 2 (siirtokyky 800 MW) Raumalta Ruotsin Finnböleen. Naantalista Ahvenanmaalle on tasasähköyhteys (siirtokyky 100 MW), jonka omistaa ja jonka käytöstä vastaa Kraftnät Åland.

Pohjoismainen synkronialue kytkeytyy muihin järjestelmiin tasavirtayhteyksien avulla. Esimerkiksi Suomen ja Viron välillä on kaksi tasavirtayhteyttä EstLink 1 (siirtokyky 350 MW) ja EstLink 2 (siirtokyky 650 MW). 

Tämänhetkisen Suomen sähköjärjestelmän tilan löydät täältä. Tietoja Skandinavian ja Baltian sähköjärjestelmän tilasta saat Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin sivuilta englanniksi ja ruotsiksi.

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden väliseen käyttösopimukseen (System Operation Agreement) on kirjattu yhteiset toimintaperiaatteet pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttöön. Käyttösopimus ja sen liitteet löytyvät ENTSO-E:n verkkosivuilta sekä tämän sivun liiteluettelosta. Sopimus ja liitteet ovat englanniksi.

--

Ero tasa- ja vaihtovirtayhteyksien välillä: Suomen sisäisissä yhteyksissä käytetään tällä hetkellä pelkästään vaihtovirtayhteyksiä. Tämä johtuu siitä, että maalle rakentaessa, saman synkronialueen sisällä, vaihtosähköyhteyksien rakentaminen on yleensä teknistaloudellisesti kannattavampaa kuin tasasähköyhteyksien rakentaminen.

Tasasähköyhteyksiä käytetään mahdollistamaan sähkönsiirto kahden eri synkronialueen välillä, kuten Suomen ja Viron välillä olevat EstLink1- ja Estlink2 -yhteydet. Tasasähköyhteyksiä hyödynnetään myös synkronialueen sisällä, mikäli se on teknistaloudellisesti kannattavaa.

Itämeri
Itämeri
Sulje