Osa pohjoismaista sähköjärjestelmää

Suomen kantaverkko on osa yhteispohjoismaista synkronijärjestelmää, johon kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsin ja Norjan sekä Itä-Tanskan sähkönsiirtoverkot. Pohjoismaisesta verkosta on useita tasasähköyhteyksiä muihin maihin. Länsi-Tanskaan (Jyllantiin) on useita tasasähköyhteyksiä Ruotsista, Norjasta ja Itä-Tanskasta. Ruotsista on tasasähköyhteydet Saksaan, Puolaan ja Liettuaan. Norjasta on tasasähköyhteys Hollantiin ja Suomesta Viroon.

Suomen kantaverkko liittyy Ruotsin verkkoon kahdella 400 kV:n vaihtosähköyhteydellä Pohjois-Suomessa. Lisäksi Norjaan on 220 kV:n vaihtosähköyhteys. Vaihtosähköyhteyksien lisäksi on rakennettu tasasähköyhteydet Fenno-Skan 1 Raumalta (siirtokyky 400 MW) Ruotsin Dannebohon ja Fenno-Skan 2 (siirtokyky 800 MW) Raumalta Ruotsin Finnböleen. Naantalista Ahvenanmaalle on tasasähköyhteys (siirtokyky 100 MW), jonka omistaa ja jonka käytöstä vastaa Kraftnät Åland.

Viron verkko ei ole vaihtosähköyhteyksin yhteydessä pohjoismaiseen verkkoon. Suomesta on Viroon tasasähköyhteydet EstLink 1 (siirtokyky 350 MW) ja EstLink 2 (siirtokyky 650 MW).  Suomen ja Venäjän välisten sähkönsiirtoyhteyksien käyttö on päättynyt toukokuussa 2022.

Norjan kantaverkkoyhtiö pitää yllä pohjoismaisen voimajärjestelmän tila -kuvaa, jonka löydät Stattnetin sivuilta tästä linkistä.

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden väliseen käyttösopimukseen (System Operation Agreement) on kirjattu yhteiset toimintaperiaatteet pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttöön. Käyttösopimus ja sen liitteet löytyvät ENTSO-E:n verkkosivuilta  sekä tämän sivun liiteluettelosta. Sopimus ja liitteet ovat englanniksi. 

Itämeri
Itämeri
Sulje