;

Pääsiirtolinjat ja poikkileikkaukset

Pääsiirtolinjoilla tarkoitetaan niitä 400 kilovoltin voimajohtoyhteyksiä, jotka kulkevat kantaverkon merkittävien poikkileikkausten yli. Poikkileikkauksilla tarkoitetaan sähköteknisin perustein määritettyä virtuaalista rajaa, minkä läpi kulkevien voimalinjojen sähkön siirtoa seurataan tarkasti.

Poikkileikkauksia on Suomen kantaverkossa kaksi: Kemi-Oulujoen poikkileikkaus (P0) ja Keski-Suomen poikkileikkaus (P1). Lisätietoa poikkileikkauksista Fingrid-lehdessä. 

Pohjois-Suomen poikkileikkauksen yli kulkevat pääsiirtolinjat sijoittuvat karkeasti kartalla seuraavasti:

  • Rannikkolinja (Keminmaa-Oulu-Vaasa-Turku)
  • Jokilinja (Oulu-Alajärvi-Kangasala-Helsinki)
  • Järvilinja (Oulu-Kuopio-Mikkeli-Lappeenranta)
  • Metsälinja (Oulu-Petäjävesi)

Tietoa Fingridin suunnittelemista hankkeista löydät Kantaverkon kehittämissuunnitelmasta.


Fingrid_siirtokapasiteettikartta_2030.jpg