;

Iisalmi-Tervakorpi

Ympäristöselvitys
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys
Sijainti: Pohjois-Savo
Pituus: noin 10 km

Fingrid Oyj suunnittelee uutta 2x110 kilovoltin voimajohtoa Iisalmen kaupungin alueelle. Voimajohtohankkeen vaikutuksista on laadittu vuoden 2022 aikana ympäristöselvitys.  

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta, verkon kehittämisestä ja ylläpidosta. Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon Suomen energia- ja ilmastostrategia, eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakastarpeet sekä verkon ikääntyminen.

Käynnistyvällä hankkeella Iisalmen ja Tervakorven välille uusittavalla voimajohtoyhteydellä varmistetaan kantaverkon riittävä sähkönsyöttökapasiteetti ja käyttövarmuus Iisalmen alueelle sekä nykytilanteessa että tulevaisuudessa. Fingrid Oyj suunnittelee uuden 400+110 kilovoltin voimajohdon rakentamista Vaalassa sijaitsevan Nuojuankankaan ja Joroisten kunnassa sijaitsevan Huutokosken sähköasemien välille (ns. Järvilinja). Tässä yhteydessä Kajaanin kaupungissa sijaitsevan Vuolijoen ja Lapinlahden kunnassa sijaitsevan Alapitkän sähköasemien välisestä 110 kilovoltin voimajohdosta luovutaan osana kantaverkkoa ja uusi korvaava 110 kilovoltin yhteys sijoitetaan yhteispylväisiin uuden 400 kilovoltin yhteyden kanssa. Jotta Iisalmen alueen riittävä sähkönsyöttö ja käyttövarmuus varmistetaan myös tulevaisuudessa, tulee Tervakorvelta rakentaa uusi noin 10 kilometrin pituinen 2x110 kilovoltin voimajohtoyhteys Iisalmen sähköasemalle.

Uudella noin kymmenen kilometriä pitkällä 2x110 kilovoltin voimajohdolla korvataan nykyinen 110 kilovoltin voimajohto Iisalmen ja Tervakorven välillä. Uusi kahden virtapiirin voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon Iisalmi – Alapitkä rinnalle. Voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi yhteispylväin siten, että johtoalueen leveys levenee nykyisestään 10 metriä, yhteensä 56 metriä leveäksi. Uutta voimajohtoa suunniteltaessa nykyisen rinnalle siirtyy johtoalue sivuttaissuunnassa suunnitteilla olevan voimajohdon suuntaan leventäen johtoaluetta nykyisestään 28 metriä. Samalla johtoalue kapenee 18 metriä nykyisen voimajohdon johtoalueen puolelta. 

Ympäristöselvityksessä selvitettiin hankkeen vaikutuksia maankäyttöön, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on edesauttaa luonnon- ja kulttuuriarvojen säilyttämisessä.

Alustava aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2022-2023. Hankkeen rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2024-2026. 

Vaihekohtaiset tiedot

Ympäristöselvitys

Ympäristöselvityksessä selvitettiin hankkeen vaikutukset maankäyttöön, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on edesauttaa luonnon- ja kulttuuriarvojen säilyttämisessä.

Yhteystiedot

Nina Nordblad
asiantuntija
puh. 030 395 4132

Pasi Saari

tekninen asiantuntija 
puh. 030 395 5178