;

Oulujoen kokonaisuus

Fingrid uudistaa 1950-luvulla rakennettua käyttöikänsä loppua lähestyvää Oulujoen alueen sähköverkkoa vuosina 2019 - 2023. Verkon uusiminen aloitetaan uusimalla kaksi ja laajentamalla yhtä sähköasemaa, sekä rakentamalla uusi voimajohto. Tältä sivulta löydät alueen sähköasemaurakoiden tiedot.

Kokonaisuuden yleistiedot

Verkon kehittämistä on suunniteltu ja toteutettu tiiviissä yhteystyössä Fingridin asiakkaiden eli alueen sähköntuottajien ja alueellisten jakeluverkkoyhtiöiden kanssa. Alueella tuotetaan sähköä erityisesti vesivoimalla, ja olemassa olevien tuulivoimaloiden lisäksi alueelle on suunniteltu uusia tuulivoimahankkeita.

Verkon uusimisen myötä kantaverkon jännitetaso alueella muuttuu 220 kilovoltista 110 kilovolttiin. Muun verkon kanssa yhtenäinen jännitetaso mahdollistaa yksinkertaisemman ja kokonaisuuden kannalta edullisemman verkkorakenteen. 

Oulujoen verkkoa uusitaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa, vuosina 2020–2021 on rakennettu ja käyttöönotettu Muhoksen Pyhäselän ja Utajärven Utasen sähköasemien välinen osuus. Tässä vaiheessa on laajennettu Pyhänselän sähköasemaa ja uusittu Utasen sähköasema.

Toisessa vaiheessa 2021-2022 rakennetaan Utajärven Utasen ja Vaalan Nuojuan sähköasemien välinen osuus. Tässä vaiheessa uusitaan Nuojuan sähköasema Nuojuankankaan sähköasemaksi ja valmistuu kokonaisuudessa uusi noin 45 kilometrin pituinen voimajohto Pyhänselän ja Nuojuankankaan välille. Voimajohdon reitistä suurin osa sijoittuu nykyisten voimajohtojen länsipuolelle.

Voimajohto toteutetaan 400 + 110 kilovoltin rakentein, ja se on pitkän aikavälin kehittämisessä tärkeä osa Itä-Suomen suuntaan suunnitellun 400 kilovoltin voimajohtoyhteyden, niin kutsutun Järvilinjan, vahvistamista. Lisätietoja Pyhänselkä - Nuojua -voimajohdosta voi lukea sivuiltamme täällä

Hankkeen kolmannessa vaiheessa 2021-2022 asiakkaan Leppiniemen sähköasema valmistuu ja Pyhäkosken sähköaseman 110 kilovoltin toiminnot siirretään Pyhänselän sähköasemalle. 

Oulujoen verkonkehittämishankkeen Fingridin investointikustannukset ovat yhteensä noin 48 miljoonaa euroa. Lisäksi tulevat asiakkaiden investoinnit.

Voit suurentaa kuvaa mobiililaitteen kosketusnäytöllä.


Kuvassa:
CAR =  Caruna

FPH = Fortum P&H


Sähköasemaurakat

Pyhänselkä

 Voit suurentaa kuvaa mobiililaitteen kosketusnäytöllä.

Hankkeen tila: toteutuksessa

Hankkeen sijainti: karttapalveluun

Sähköasemalla on otettu kesällä 2021 käyttöön 400 kilovoltin kytkinkentän laajennus, 400/110 kilovoltin muunto kahdella reaktorilla, 110 kilovoltin kytkinlaitos, uusi valvomorakennus sekä kaikki toisiojärjestelmät on uusittu.

Pyhäkosken sähköaseman 110 kilovoltin toiminnot siirretään Pyhänselän sähköasemalle vaiheittain vuonna 2022. Lisäksi 400 kilovoltin Metsälinja (Pysäysperä) otetaan käyttöön syksyllä 2022.

Risto Ryynänen

projektipäällikkö
puh. 030 395 5219

Hannu Matila

paikallisvalvoja
puh. 030 395 5707

Sitema Oy Asko Polvi

rakennustöidenvalvoja
puh. 040 137 0186

Maanrakennusurakoitsija

maanrakennus J Päkkilä Oy
projektipäällikkö Mikko Päkkilä 040 525 1470
työmaapäällikkö Harri Hoppula 044 773 4591

Pääurakoitsija

Omexom (Infratek Finland Oy)
projektipäällikkö Petteri Laiti 040 139 7109

työmaapäällikkö Janne Ketola 040 660 4599

Muuntaja

Kolektor Etra, Slovenia


Reaktorit

Siemens Osakeyhtiö (Trench)

 

Pyhänselkä kuvattuna lokakuussa 2021. Kuvaajana Risto Uusitalo, Fingrid.


Pyhänselkä kuvattuna kesäkuussa 2021. Kuvaajana Risto Uusitalo, Fingrid.

Pyhänselkä ilmakuva maaliskuu 2021.jpg

Pyhänselkä kuvattuna maaliskuussa 2021. Kuvaajana Arto Keinänen, Omexon.

Pyhänselkä kuvattuna syyskuussa 2020. Ilmakuvaajana Arto Keinänen, Omexon.

pyhänselkä (3).jpg

Kuva lokakuulta 2019. Ilmakuvaajana Arto Keinänen, Omexon.

 

Utanen

Voit suurentaa kuvaa mobiililaitteen kosketusnäytöllä.

Projektin tila:  toteutuksessa

Hankkeen sijainti: karttapalautteeseen

Utasen sähköasemalla on otettu kesällä 2021 käyttöön uusi 110 kilovoltin kytkinlaitos ja valvomorakennus. Lisäksi asiakas on uusinut yhteydet vesivoimalaitokselle ja nykyinen Utasen 220 kilovoltin sähköasema on purettu syksyllä 2021.

 

Pääurakoitsija

Enersense (Empower PN Oy)

 

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Hannu Heikkinen

projektipäällikkö
puh. 030 395 4167

Hannu Matila

paikallisvalvoja
puh. 030 395 5707

Sitema Oy Asko Polvi

rakennustöidenvalvoja
puh. 040 137 0186

Maanrakennusurakoitsija

maanrakennus J Päkkilä Oy
projektipäällikkö Mikko Päkkilä 040 525 1470
työmaapäällikkö Harri Hoppula 044 773 4591

Pääurakoitsija

Empower PN Oy
projektipäällikkö Antti Keskinen 044 425 2194
työmaapäällikkö Tomi Salonen 044 425 2068

 

 

 

Utanen kuvattuna marraskuussa 2021. Kuvaajana Risto Uusitalo, Fingrid.


Utanen kuvattuna kesäkuussa 2021. Kuvaajana Risto Uusitalo, Fingrid.

Utanen ilmakuva maaliskuu 2021.jpg

Utanen kuvattuna maaliskuussa 2021. Kuvaajana Arto Keinänen, Omexon.

Utasen asema syyskuussa 2020. Ilmakuvaajana Arto Keinänen, Omexon.

utanen (2).jpg

Kuva lokakuulta 2019. Ilmakuvaajana Arto Keinänen, Omexon.

 

Nuojuankangas

Voit suurentaa kuvaa mobiililaitteen kosketusnäytöllä.

Hankkeen tila: toteutuksessa

Hankkeen sijainti: karttapalautteeseen

Nuojuankankaan sähköasemalle tulee uusi 110 kilovoltin kytkinlaitos ja valvomorakennus vuonna 2022. Asemalla varaudutaan lisäksi 400 kilovoltin kytkinlaitokseen ja muuntoon. Lisäksi asiakas uusi yhteydet vesivoimalaitokselle. Tämän jälkeen nykyinen Nuojuan 220/110 kilovoltin sähköasema puretaan.

 

Pääurakoitsija

Enersense (Empower PN Oy)

 

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Hannu Heikkinen

projektipäällikkö
puh. 030 395 4167

Hannu Matila

paikallisvalvoja
puh. 030 395 5707

Sitema Oy Asko Polvi

rakennustöidenvalvoja
puh. 040 137 0186

Maanrakennusurakoitsija

maanrakennus J Päkkilä Oy
projektipäällikkö Mikko Päkkilä 040 525 1470
työmaapäällikkö Harri Hoppula 044 773 4591

Pääurakoitsija

Empower PN Oy
projektipäällikkö Antti Keskinen 044 425 2194
työmaapäällikkö Tomi Salonen 044 425 2068

 


Nuojuankangas kuvattuna huhtikuussa 2022. Kuvaajana Risto Uusitalo, Fingrid.

Nuojuankangas kuvattuna marraskuussa 2021. Kuvaaja: Risto Uusitalo, Fingrid.
Nuojuankangas kuvattuna marraskuussa 2021. Kuvaajana Risto Uusitalo, Fingrid.Nuojuankangas kuvattuna kesäkuussa 2021. Kuvaajana Risto Uusitalo, Fingrid.

Nuojuankangas ilmakuva maaliskuu 2021.jpg

Nuojuankangas kuvattuna maaliskuussa 2021. Kuvaajana Arto Keinänen, Omexon.

Nuojuankankaan sähköasema, kuvattu syyskuussa 2020. Ilmakuvaajana Arto Keinänen, Omexon.

nuojuankangas_ilma.jpg

Kuva lokakuulta 2019. Ilmakuvaajana Arto Keinänen, Omexon.

 

Pyhäkoski

 

Hankkeen tila: toteutuksessa

Hankkeen sijainti: karttapalveluun

Fingridin ja asiakkaan 110 kilovoltin voimajohdot käännetään Pyhänselän sähköasemalle vuonna 2022. Lisäksi asiakas rakentaa uuden Leppiniemen 110 kV kytkinlaitoksen ja uusii yhteydet vesivoimalaitokselle. Tämän jälkeen Fingridin Pyhäkosken 110 kilovoltin sähköasema ja muuntajat puretaan. 220 kV kilovoltin kytkinlaitos puretaan alustavasti vuonna 2030.

 

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Risto Ryynänen

projektipäällikkö
puh. 030 395 5219

Hannu Matila

paikallisvalvoja
puh. 030 395 5707

 

 

Kuva syyskuulta 2019. Ilmakuvaaja Omexom Arto Keinänen.