;

Tasepoikkeaman hinta 1.11.2021 klo 01.00 saakka

 

Avoin data

 

Tuotantotasesähkön ostohinta

Tuotantotasesähkön ostohinta tarkoittaa hintaa, jolla taseyksikkö ostaa tasevastaavan tuotantotaseen ylijäämäenergian. Tuotantotasesähkön ostohinnaksi tulee tunnin alassäätöhinta. Mikäli alassäätöä ei ole tehty tai tunti on määritetty ylössäätötunniksi, käytetään tuotantotasesähkön ostohintana vuorokausimarkkinoitten Suomen aluehintaa.

Tuotantotasesähkön myyntihinta

Tuotantotasesähkön myyntihinta tarkoittaa hintaa, jolla taseyksikkö myy tasevastaavalle energian tuotantotaseen alijäämän tasapainottamiseen. Tuotantotasesähkön myyntihinnaksi tulee tunnin ylössäätöhinta. Mikäli ylössäätöä ei ole tehty tai tunti on määritetty alassäätötunniksi, käytetään tuotantotasesähkön myyntihintana vuorokausimarkkinoitten Suomen aluehintaa.

Kulutustasesähkön hinta

Kulutustasesähkön hinnalla tarkoitetaan sekä hintaa, jolla taseyksikkö ostaa tasevastaavan kulutustaseen ylijäämäenergian että hintaa, jolla taseyksikkö myy tasevastaavalle energian kulutustaseen alijäämän tasapainottamiseen. Kulutustasesähkön hinnaksi tulee ylössäätötunnilla ylössäätöhinta ja alassäätötunnilla alassäätöhinta. Mikäli tunnilla ei ole tapahtunut säätöä, käytetään kulutustasesähkön hintana vuorokausimarkkinoitten Suomen aluehintaa.

Lisätietoja aiheesta

Heikki Raatikainen
erikoisasiantuntija 
puh. 030 395 4158

Linkit