;

Ympäristövaikutusten lieventäminen

Merkittävimpiä haitallisia ympäristövaikutuksiamme ovat luonnonvarojen kulutus kantaverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa, sähkönsiirrossa tapahtuvien energiahäviöiden ilmastovaikutukset, maiseman muutokset ja maankäytön rajoitukset, negatiiviset vaikutukset luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen sekä sähköasemien ja varavoimalaitosten mahdollinen poikkeustilanne, kuten öljyvuoto, jolla on vaikutuksia maaperään tai veteen.

Fingridin merkittävimpiä positiivisia ympäristövaikutuksia puolestaan ovat ilmastoneutraalin sähköntuotannon verkkoon liittämisestä seuraava CO2-päästöjen pieneneminen sekä uhanalaisten niitty- ja perinneympäristöjen ylläpidon edistäminen voimajohtoalueilla.

Fingrid_vsk20_graafit-kaaviot_FIN18 (ID 22303).jpg