;

Finextra Oy

Finextra Oy on Fingrid Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan lakisääteisesti määrätyt julkisen palveluvelvoitteiden edellyttämät tehtävät, jotka eivät kuulu varsinaiseen kantaverkkotoimintaan tai järjestelmävastuuseen. Näitä tehtäviä ovat tehoreservipalvelu ja sähkön alkuperätakuun palvelut.

Finextran kautta eriytetään julkisen palvelun kustannukset varsinaisten kantaverkon tehtävien kustannuksista, jotta pystytään selkeästi varmistamaan eri toimintojen läpinäkyvyys. Energiavirasto valvoo Finextran toimintaa ja palveluiden kohtuullista tuottoa.

Finextran tavoitteena on hoitaa annetut tehtävät kustannustehokkaasti yhteisiä resursseja hyödyntäen.

Sivun oikean reunan Linkit-kohdasta löydät lisätiedot Finextran palveluista.

 

 

Lisätietoja aiheesta

Marina Louhija

lakiasiainjohtaja, Fingrid Oyj
toimitusjohtaja, Finextra Oy
puh. 030 395 5289

Asta Sihvonen-Punkka

toimitusjohtaja, Fingrid Oyj
hallituksen puheenjohtaja, Finextra Oy
puh. 050 573 9053 

Kaija Niskala
palvelupäällikkö
puh. 030 395 5147
kaija.niskala@fingrid.fi

puhelinvaihde: 030 395 5000