;

Koria - Yllikkälä -voimajohto

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Sijainti: Kouvola, Luumäki, Lappeenranta
Pituus: 82 km

1920-luvulla rakennettu voimajohto uusittiin vastaamaan nykyisiä sähkönsiirtotarpeita ja teknisiä vaatimuksia. Uusittavan johtoreitin pituus on noin 82 kilometriä ja se sijoittuu Kouvolan, Luumäen ja Lappeenrannan kuntien alueille. Rakennustyöt ajoittuivat vuosille 2017 - 2018.

Kouvolan Korian ja Lappeenrannan Yllikkälän välille sijoittuva nykyinen Koria - Yllikkälä 110 kilovoltin voimajohto purettiin ja sen paikalle rakennettiin uusi johto. Rakennustyöt käynnistyivät maaliskuussa 2017 ja valmistuivat loppuvuodesta 2018.

Voimajohdon rakentamisessa on useita eri työvaiheita esimerkiksi pylväsperustusten tekeminen, pylväiden kasaaminen ja pystyttäminen, vanhan voimajohdon purkutyöt ja johdinten asentaminen. Työvaiheiden välissä on usein taukoja. Rakentamissuunta oli Korialta Yllikkälään.

Uusittavan voimajohdon pituus on noin 82 kilometriä ja se on osa historiallista Rautarouva-voimajohtoa. 1920-luvulla rakennettu Rautarouva on Suomen kantaverkon vanhin osa ja se oli ensimmäinen Suomen valtion rakennuttama voimajohto. Rautarouva siirsi sähköä Imatran vesivoimalaitokselta Viipuriin sekä Hikiän kautta Turkuun ja Hikiältä Helsinkiin.

Fingrid on tähän mennessä uusinut lähes 90-vuotiaasta Rautarouvasta noin 300 kilometriä ja loput 120 kilometriä uusitaan vuoteen 2020 mennessä. Uusimistöiden kokonaiskustannukset ovat noin 135 miljoonaa euroa.

Lunastusmenettely

Maanmittauslaitos on myöntänyt hankkeelle lunastusluvan 18.3.2016. Lisäksi lunastuksen aloituskokoukset on pidetty:
16.6.2016 Kouvola
21.6.2016 Luumäki

Näissä kokouksissa alueet on otettu Fingrid Oyj:n haltuun rakentamista varten.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tuomas Maasalo
projektipäällikkö
puh. 030 395 5183

Ossi Muuronen
työmaan valvoja 
puh. 030 395 5352

 

Pääurakoitsija Vattenfall 
Services Nordic Oy

Toma Karkkulainen
projektipäällikkö
puh. 040 537 4131

Mikko Metsäpelto
työmaapäällikkö
puh. 040 635 2130

Jarmo Heinonen
maanomistajien yhteyshenkilö, 
rakentamiseen liittyvät kysymykset, esim. kulkureittien, pelto- ja piha-alueiden käyttö tai työmaa-aikataulut
puh. 040 627 9393