;

Siikajoki-Sorsaraivio

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Suunnittelu
Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa
Pituus: noin 27 km

Fingrid Oyj suunnittelee noin 27 km pituisen 110 kV voimajohdon rakentamista Siikajoen ja Limingan Sorsaraivion sähköasemien välille. Voimajohto uusitaan nykyisen ikääntyneen voimajohdon paikalle.

Energiamurros aiheuttaa merkittäviä muutostarpeita kantaverkolle. Erityisesti uudet investoinnit tuulivoimatuotantoon aiheuttavat tarpeen kantaverkon siirtokapasiteetin lisäämiseksi. Tuulivoimaa ennustetaan rakennettavan Suomeen noin 1 000 megawattia vuodessa ja siitä suuri osa sijoittuu länsirannikon pohjoisiin osiin.

Siikajoen sähköasemalle on suunnitteilla noin 600 megawattia uutta tuulivoimatuotantoa, jonka siirtäminen kulutukseen edellyttää kantaverkon 110 kV verkon vahvistamista alueella. Siikajoen sähköasemalta lähtevällä, alun perin vuonna 1947 rakennetulla 110 kV Pikkarala – Siikajoki A voimajohdolla, on 27 km matkalla (pylväsvälillä 86-187) 1-Hawk -johdinta, jonka siirtokyky on muuta voimajohtoa noin 50 % heikompi. Tämä voimajohto-osuus tulee tuulivoiman lisääntyessä toimimaan pullonkaulana kantaverkon keskeytys- ja vikatilanteissa ja edellyttää johto-osuuden vahvistamista. Nykyinen puupylväin rakennettu voimajohto-osuus uusitaan siirtokyvyltään noin kaksi kertaa vahvemmalla 2-Duck voimajohdolla ja samalla pylväät uusitaan vahvemmiksi teräspylväiksi.

siikajoki-sorsaraivio001.png

Siikajoki-Sorsaraivio voimajohto kuvassa mustavalkoisena katkoviivana. Taustakartta MML ja Fingrid.

Vaihekohtaiset tiedot

Yhteystiedot

Tiina Seppänen
erikoisasiantuntija
puh. 040 533 2095

Eeva Paitula

asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 4152

Yleissuunnittelu

Rami Isomäki

Projektipäällikkö
puh. +358303955103