Yritysvastuuta joka päivä!

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä, jotta ilmastonmuutosta voidaan hidastaa. Samaan aikaan sähkön kulutus  ja sähköriippuvuus ovat kasvussa - sähkön kulutukseen ennustetaan jopa 50 prosentin kasvua. Tämä kaikki edellyttää lisää puhtaasti tuotettua sähköä. Me Fingridissä rakennamme alustaa puhtaalle sähköjärjestelmälle ja tuemme näin Suomen siirtymistä hiilineutraaliksi.  

Tätä työtä tehdessämme huolehdimme vastuullisesti ja eettisesti ihmisistäsekä ympäristövaikutuksista. Olemme asettaneet yritysvastuutyöllemme ESG-tavoitteet, jotka kattavat ilmasto- ja ympäristövastuun (E), sosiaalisen vastuun (S) ja hyvän hallintotavan (G) näkökulmat.

Vastuullisuus on meille joukkuelaji, johon sitoutamme koko henkilöstön ja johon osallistamme myös liiketoimintakumppanimme. Vuoden jokaisena päivänä.

Yritysvastuun avainlukuja 2023

Uusiutuvaa energiaa
1920 MW
kantaverkkoon
Siirtovarmuus
99,99995 %
Suomen
22. suurin
yhteisöveronmaksaja
Asiakkaiden suosittelu
45
cNPS
Esimerkkejä yritysvastuustamme

Esimerkkejä yritysvastuustamme

Iso hiilikädenjälki ilmaston hyväksi
Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla
Suomen parhaita työpaikkoja
Työturvallisuuden jatkuva kehittäminen

- Yleisessä keskustelussa unohtuu usein, että puhtaasti tuotettu sähkö tulee myös pystyä siirtämään sähkön kuluttajille toimitusvarmuuden vaarantumatta. Tässä tehtävässä Fingridillä on merkittävä rooli. Mielestäni Fingridin suurin vastuullisuuslupaus tälle vuosikymmenelle kiteytyykin perustehtäväämme: tehtävänämme on turvata yhteiskunnassamme varma sähkö kaikissa tilanteissa sekä edistää hiilidioksidipäästöttömään sähkön tuotantoon perustuvaa sähköjärjestelmää.

Marina Louhija
Johtaja, laki- ja toimistopalvelut, compliance ja yritysvastuu
Fingrid

LUE MYÖS: 

Vastuullisuusperiaatteet ja hankintojen vastuullisuus, Global Compact ja Code of Conduct >

Olennaisuusanalyysi >

Fingridin liiketoiminnan vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin >

Ilmasto- ja ympäristövastuu sekä TCFD-kehys (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) >

Vastuullisuuden raportointi sidottu GRI-indeksiin >

Tuulivoimaa suunnitteilla kantaverkkoon

2010
200 MW
2015
1 500 MW
2020
1 800 MW
2025
9 500 MW
(arvio)

Yritysvastuun vuosi 2023

Edistämme liiketoiminnallamme YK:n kestävän kehityksen globaaleja SDG-tavoitteita.

Yritysvastuun vuosi 2023