;

Automaattinen taajuudenhallintareservi

Pohjoismaisessa voimajärjestelmässä otettiin vuonna 2013 käyttöön uusi reservilaji, automaattinen taajuudenhallintareservi (aFRR). Sen tarkoituksena on palauttaa taajuus 50 Hz:n nimellisarvoon. Automaattinen taajuudenhallintareservi on keskitetty automaattisesti aktivoituva reservi. Sen aktivointi perustuu pohjoismaisen synkronialueen taajuuspoikkeamaan ja tapahtuu kantaverkkoyhtiön lähettämän tehonmuutossignaalin perusteella. Säädön vähimmäiskoko on 5 MW ja aktivoitumisaika 5 minuuttia. Tarkempaa tietoa teknisistä vaatimuksista löytyy liitteenä olevasta automaattisen taajuudenhallintareservin sovellusohjeesta.

Fingrid hankkii automaattista taajuudenhallintareserviä tuntimarkkinoilta sekä muista Pohjoismaista. Hankintaa tehdään vain tietyillä aamu- ja iltatunneilla, jotka ilmoitetaan etukäteen. Toimijat voivat antaa tuntimarkkinoille tarjouksia erikseen ylös- ja alassäätökykyisestä kapasiteetistaan. Kapasiteettikorvauksen lisäksi toimija saa erillisen energiakorvauksen toteutuneiden säätöjen mukaisesti.

Automaattisen taajuudenhallintareservin ylläpito 2021:

Ylläpitotunnit viikoille 40-52

Ylläpitotunnit viikoille 27-39

Ylläpitotunnit viikoille 14-26

Ylläpitotunnit viikoille 1-13

Automaattisen taajuudenhallintareservin ylläpito 2020:

Ylläpitotunnit viikoille 40-53 

Ylläpitotunnit viikoille 27-39

Ylläpitotunnit viikoille 14-26

Ylläpitotunnit viikoille 2-13

Automaattisen taajudenhallintareservin ylläpito 2019:

Ylläpitotunnit viikoille 40-52

Ylläpitotunnit viikoille 27-39

Ylläpitotunnit viikoille 14-26

Ylläpitotunnit viikoille 1-13