;

Automaattinen taajuuden palautusreservi (aFRR)

Pohjoismaissa otettiin vuonna 2013 käyttöön automaattinen taajuuden palautusreservi (aFRR). Sen tarkoituksena on sähköjärjestelmän taajuuden palauttaminen nimellistaajuuteen ja taajuudensäätöalueen tehotasapainon palauttaminen suunniteltuun arvoon. Automaattinen taajuuden palautusreservi on keskitetty, automaattisesti aktivoituva reservi. Sen aktivointi perustuu pohjoismaisen synkronialueen taajuuspoikkeamaan ja tapahtuu kantaverkkoyhtiön 10 sekunnin välein lähettämän tehonmuutossignaalin perusteella.

Säädön vähimmäiskoko on 1 MW ja aktivoitumisaika enintään 5 minuuttia. Tarkempaa tietoa teknisistä vaatimuksista löytyy liitteissä olevasta dokumentista Automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) teknisten vaatimusten todentaminen ja hyväksyttämisprosessi.

Fingrid hankkii automaattista taajuuden palautusreserviä pohjoismaisilta kapasiteettimarkkinoilta. Eleringillä on mahdollisuus välittää aFRR-tarjouksia Virosta pohjoismaisille kapasiteettimarkkinoille, jolloin aktivointi tapahtuu Estlink tasasähkölinkillä. Hankintaa tehdään niille tunneille, joilla taajuuden vaihtelu on tyypillisesti ollut suurinta. Hankintatunnit ilmoitetaan etukäteen.

Reservitoimittajat voivat antaa tuntimarkkinoille tarjouksia erikseen ylös- ja alassäätökykyisestä kapasiteetistaan ja saavat kapasiteetin ylläpidosta kapasiteettikorvauksen, joka määräytyy kalleimman hyväksytyn tarjouksen mukaan (marginaalihinnoittelu). Säädöstä aiheutunut energia korvataan taseselvityksen yhteydessä kohteen tasevastaavalle. Ylössäätökapasiteetin energiakorvauksen hinta määräytyy säätösähkömarkkinoiden ylössäätöhinnan mukaan ja vastaavasti alassäätökapasiteetin energiakorvauksen hinta säätösähkömarkkinoiden alassäätöhinnan mukaan.

Lisäksi Fingrid suunnittelee liittyvänsä Euroopan laajuisille aFRR energiamarkkinoille PICASSO:on alkukesästä 2024. Lue lisää >

Automaattisen taajuuden palautusreservin toteutuneet tuntikaupat >

Automaattisen taajuudenhallintareservin ylläpito 2024:

Ylläpitotunnit viikoille 27-39

Ylläpitotunnit viikoille 14-26

Ylläpitotunnit viikoille 1-13

Automaattisen taajuudenhallintareservin ylläpito 2023:

Ylläpitotunnit viikoille 40-52

Ylläpitotunnit viikoille 27-39

Ylläpitotunnit viikoille 14-26

Ylläpitotunnit viikoille 1-13

Automaattisen taajuudenhallintareservin ylläpito 2022:

Ylläpitotunnit viikoille 40-52

Ylläpitotunnit viikoille 27-39

Ylläpitotunnit viikoille 14-26

Ylläpitotunnit viikoille 1-13

Automaattisen taajuudenhallintareservin ylläpito 2021:

Ylläpitotunnit viikoille 40-52

Ylläpitotunnit viikoille 27-39

Ylläpitotunnit viikoille 14-26

Ylläpitotunnit viikoille 1-13

Automaattisen taajuudenhallintareservin ylläpito 2020:

Ylläpitotunnit viikoille 40-53 

Ylläpitotunnit viikoille 27-39

Ylläpitotunnit viikoille 14-26

Ylläpitotunnit viikoille 2-13

Automaattisen taajudenhallintareservin ylläpito 2019:

Ylläpitotunnit viikoille 40-52

Ylläpitotunnit viikoille 27-39

Ylläpitotunnit viikoille 14-26

Ylläpitotunnit viikoille 1-13