;

Pohjoismainen tasehallinta

Kantaverkonhaltijoiden keskeinen tehtävä on ylläpitää tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino reaaliajassa. Tasapainoa varmistavia toimenpiteitä kutsutaan tasehallinnaksi. Tasapainoa voidaan mitata sähköverkon taajuudella ja eri säätöalueiden välisillä tasevirheillä. Pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä tasapainoa ylläpidetään nykyisin keskitetysti siten, että Norjan ja Ruotsin kantaverkonhaltijat Statnett ja Svenska kraftnät arvioivat yhteispohjoismaisilta säätösähkömarkkinoilta tilattavan säädön määrän, joka perustuu ennustettuun pohjoismaiseen tasevirheeseen. 

Sähkön tuotantorakenteen ja sähkön kuluttajien käyttäytymisen muuttuessa sähkön tuotannon ja kulutuksen ennustaminen ja siten tasehallinnan toimenpiteiden ennakointi vaikeutuu. Samanaikaisesti uusien siirtoyhteyksien myötä siirtojen vaihtelut lisääntyvät ja verkkoa käytetään yhä lähempänä teknisen siirtokyvyn ylärajaa. Tämä vaikeuttaa tasehallintaan tehtävien säätötoimenpiteiden suunnittelua.

Pohjoismaiset kantaverkonhaltijat siirtyvät tasehallinnassa ns. ACE-malliin (Area Control Error), jotta sähköjärjestelmän taajuudelle asetetut laatutavoitteet voidaan täyttää jatkossakin. Tässä mallissa kukin kantaverkonhaltija säätää joka hetki oman alueensa tasapainoon, jolloin koko pohjoismainen sähköjärjestelmä on tasapainossa ja sen taajuus kunnossa.

ACE-mallissa kukin kantaverkonhaltija laskee tasapainotustarpeen omille alueilleen, tasapainotustarve toimitetaan säätöenergiamarkkinapaikoille (aFRR, mFRR), jossa vastakkaissuuntaiset säädöt netotetaan mahdollisuuksien mukaan käyttämällä edullisimmat säätömahdollisuudet ensin. Manuaalisilla säädöillä (mFRR) pyritään ennusteen perusteella säätämään tasevirhe sellaiseksi, että reaaliajassa kyetään pitämään tarjousalueen tase sallituissa rajoissa. Nopeammilla automaattisesti aktivoituvilla säädöillä (aFRR) korjataan säätövirhettä reaaliajassa. Manuaalisten ja automaattisten säätöjen suhteelliset osuudet ovat kansallisesti päätettävissä. Tähän päätökseen vaikuttavat järjestelmän säätötarpeet sekä tarjolla olevien säätöresurssien tekniset ominaisuudet ja kustannukset.

Tasehallintahankkeen referenssiryhmä

Pohjoismaisen tasehallintahankkeen kokousten aineistot

Kokous 22.5.2024

Muistio

Esitysmateriaalit

Kokous 14.2.2024

Muistio

Esitysmateriaalit

Kokous 13.9.2023

Muistio

Esitysmateriaalit (päivitetty 7.9.2023)

Kokous 16.5.2023

Muistio

Esitysmateriaalit (päivitetty 15.5.2023)

Kokous 2.11.2022

Muistio

Esitysmateriaalit

Kokous 18.8.2022

Muistio

Esitysmateriaalit

Kokous 11.5.2022

Muistio

Esitysmateriaalit

Kokous 2.3.2022

Muistio

Esitysmateriaalit

Kokous 16.11.2021

Muistio

Esitysmateriaalit

Kokous 31.8.2021

Muistio

Esitysmateriaalit

Kokous 20.5.2021

Muistio

Esitysmateriaalit

Kokous 28.1.2021

Muistio

Esitysmateriaali

Kokous 23.11.2020

Muistio

Esitysmateriaali