;

Tietosuojaselosteet

Asiakas-, yhteistyökumppani- ja viestintärekisterin tietosuojaseloste 

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Fingrid Oyj käsittelee asiakassuhteiden hoitoon liittyviä henkilötietoja.

Lisäksi selosteessa kerrotaan Fingrid-konsernin palvelu- ja tavarantoimittajien sekä muiden sidosryhmien hallintaan liittyvistä henkilötietojen käsittelystä. Fingrid-konserniin kuuluvat Fingrid Oyj ja sen tytäryhtiöt Finextra Oy sekä Fingrid Datahub Oy. Fingrid Oyj huolehtii konsernissa keskitetysti henkilötietoihin liittyvistä kysymyksistä ja tässä selosteessa jäljempänä esitettyjen rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta.

Katso tietosuojaseloste tästä

Sähkömarkkinalainsäädännön mukaisten tehtävien tietosuojaseloste 

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Fingrid-konsernissa käsitellään henkilötietoja sen tuottaessa Fingdille lainsäädännösä määrättyjä julkisen palveluvelvoitteiden edellyttämiä tehtäviä, jotka eivät kuulu varsinaiseen kantaverkkotoimintaan tai järjestelmävastuuseen. Selosteeen piiriin kuuluvia lakisääteisiä palvelutehtäviä ovat tehoreservipalvelu, sähkön alkuperätakuun palvelut sekä sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehittämisen palvelut.

Fingrid-konserniin kuuluvat Fingrid Oyj ja sen tytäryhtiöt Finextra Oy sekä Fingrid Datahub Oy. Fingrid Oyj huolehtii konsernissa keskitetysti henkilötietoihin liittyvistä kysymyksistä ja tässä selosteessa jäljempänä esitettyjen rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta.

Katso tietosuojaseloste tästäDatahubin tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo sähkön keskitetyn tiedonvaihdon järjestelmässä eli Datahubissa toteutettavasta sähkön käyttöön liittyvien henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista siihen liittyen.

Katso tietosuojaseloste tästä Maanomistajarekisterin tietosuojaseloste 

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Fingrid Oyj käsittelee maanomistukseen ja hallintaan kytkeytyviä henkilötietoja osana voimajohtorakentamista ja siihen liittyviä tehtäviään.

Katso tietosuojaseloste tästä

 

Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste 

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Fingrid-konsernissa käsitellään rekrytointiin liittyviä henkilötietoja. Fingrid-konserniin kuuluvat Fingrid Oyj ja sen tytäryhtiöt Finextra Oy sekä Fingrid Datahub Oy. Fingrid Oyj huolehtii konsernissa keskitetysti henkilötietoihin liittyvistä kysymyksistä ja tässä selosteessa jäljempänä esitettyjen rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta.

Katso tietosuojaseloste tästä

 

Turvallisuusrekisterin tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Fingrid-konsernissa käsitellään henkilötietoja yritysturvallisuuden takaamiseksi. Fingrid-konserniin kuuluvat Fingrid Oyj ja sen tytäryhtiöt Finextra Oy sekä Fingrid Datahub Oy. Fingrid Oyj huolehtii konsernissa keskitetysti henkilötietoihin liittyvistä kysymyksistä ja tässä selosteessa jäljempänä esitettyjen rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta.

Katso tietosuojaseloste tästä

Sovelluskohtaiset tietosuojaselosteet

Maastotiedonkeruu-mobiilisovellus 

Laitekoodit-sovellus  

Johtotyöt-sovellus

Kasvustotyöt-sovellus 

Tuntihinta-mobiilisovelluksen tietosuojaseloste

Asematyöt-sovellus

Fingrid Partner Apps -sovellus 


Rekisteritietojen tarkistus

Halutessasi tarkastaa itseäsi koskeva rekisteritiedot Fingridissä lähetä asiaa koskeva pyyntö sähköpostilla osoitteeseen dpo@fingrid.fi. Jotta voimme palvella sinua paremmin, kerro pyynnössäsi milloin ja missä yhteyksissä olet asioinut Fingridin kanssa. Liitä pyyntöösi sähköpostiosoitteen lisäksi myös postiosoitteesi ja puhelinnumero. Huomioithan, että ennen tietojen toimittamista meidän on varmennettava henkilöllisyytesi.

 

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista yllä olevissa tietosuojaselosteissa.