Tietosuojaselosteet

Asiakas-, yhteistyökumppani- ja viestintärekisterin tietosuojaseloste 

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Fingrid Oyj käsittelee asiakassuhteiden hoitoon liittyviä henkilötietoja.

Lisäksi selosteessa kerrotaan Fingrid-konsernin palvelu- ja tavarantoimittajien sekä muiden sidosryhmien hallintaan liittyvistä henkilötietojen käsittelystä. Fingrid-konserniin kuuluvat Fingrid Oyj ja sen tytäryhtiöt Finextra Oy sekä Fingrid Datahub Oy. Fingrid Oyj huolehtii konsernissa keskitetysti henkilötietoihin liittyvistä kysymyksistä ja tässä selosteessa jäljempänä esitettyjen rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta.

Katso tietosuojaseloste tästä


Sähkömarkkinalainsäädännön mukaisten tehtävien tietosuojaseloste 

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Fingrid-konsernissa käsitellään henkilötietoja sen tuottaessa Fingdille lainsäädännösä määrättyjä julkisen palveluvelvoitteiden edellyttämiä tehtäviä, jotka eivät kuulu varsinaiseen kantaverkkotoimintaan tai järjestelmävastuuseen. Selosteeen piiriin kuuluvia lakisääteisiä palvelutehtäviä ovat tehoreservipalvelu, sähkön alkuperätakuun palvelut sekä sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehittämisen palvelut.

Fingrid-konserniin kuuluvat Fingrid Oyj ja sen tytäryhtiöt Finextra Oy sekä Fingrid Datahub Oy. Fingrid Oyj huolehtii konsernissa keskitetysti henkilötietoihin liittyvistä kysymyksistä ja tässä selosteessa jäljempänä esitettyjen rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta.

Katso tietosuojaseloste tästä

 

Maanomistajarekisterin tietosuojaseloste 

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Fingrid Oyj käsittelee maanomistukseen ja hallintaan kytkeytyviä henkilötietoja osana voimajohtorakentamista ja siihen liittyviä tehtäviään.

Katso tietosuojaseloste tästä

 

Rekrytointi tietosuojaseloste 

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Fingrid-konsernissa käsitellään rekrytointiin liittyviä henkilötietoja. Fingrid-konserniin kuuluvat Fingrid Oyj ja sen tytäryhtiöt Finextra Oy sekä Fingrid Datahub Oy. Fingrid Oyj huolehtii konsernissa keskitetysti henkilötietoihin liittyvistä kysymyksistä ja tässä selosteessa jäljempänä esitettyjen rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta.

Katso tietosuojaseloste tästä

 

Turvallisuusrekisterin tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Fingrid-konsernissa käsitellään henkilötietoja yritysturvallisuuden takaamiseksi. Fingrid-konserniin kuuluvat Fingrid Oyj ja sen tytäryhtiöt Finextra Oy sekä Fingrid Datahub Oy. Fingrid Oyj huolehtii konsernissa keskitetysti henkilötietoihin liittyvistä kysymyksistä ja tässä selosteessa jäljempänä esitettyjen rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta.

Katso tietosuojaseloste tästä