;

Kuinka osallistua reservimarkkinoille

Yksinkertaistettu reservimarkkinoilletuloprosessi.jpg

Fingridin reserveihin liittyvien asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät reservituotekohtaisilta sivuilta.

 

Reservitoimittajan tulee

 • olla joko säätökykyisen resurssin omistaja tai sen avoimen sähkön toimitusketjun osapuoli (joko sähkönmyyjä tai tasevastaava).
  • Tällä hetkellä myös avoimen toimitusketjun ulkopuolinen osapuoli voi toimia reservitoimittajana nopeassa taajuusreservissä (FFR), taajuusohjatussa häiriöreservissä (FCR-D ylös- ja alassäätötuote erikseen) ja taajuusohjatussa käyttöreservissä (FCR-N).
  • Jos reservitoimittaja ei ole resurssin omistaja, tulee sillä olla resurssin omistajan lupa säätökäytöstä.
  • Jos reservitoimittaja ei ole resurssin tasevastaava, tulee tasevastaavaa informoida säätökäytöstä.
 • tehdä Fingridin kanssa sopimus osallistumisesta reservimarkkinoille.
  • Reservitoimittaja on vastuussa reservipalvelusta kokonaisuudessaan Fingridin suuntaan, mutta reservitoimittajalla voi olla palveluntoimittaja, joka vastaa käytännössä esimerkiksi tarjousten tekemisestä reservimarkkinoille.
  • Sopimuspohjat liitteineen ovat saatavilla reservituotekohtaisilla sivuilla.

 

Reservikohteen tulee

 • täyttää kyseisen reservituotteen tekniset vaatimukset ja markkinapaikan edellytykset.
  • Saman reservitoimittajan reserviresursseja voi myös aggregoida siten, että aggregoidut resurssit kokonaisuutena eli ns. reservikohteena täyttävät tekniset vaatimukset ja markkinapaikan vaatimukset, vaikka yksittäiset resurssit eivät niitä täyttäisikään.
  • Nopeassa taajuusreservissä (FFR) ja taajuusohjatussa häiriöreservissä (FCR-D ylös- ja alassäätötuote erikseen) on sallittua yhdistää reserviresursseja eri tasevastaavien taseista. Myös taajuusohjatussa käyttöreservissä (FCR-N) sekä automaattisessa taajuuden palautusreservissä (aFRR) tämä on mahdollista, mutta erityisvaatimuksena on, että yksittäisen tasevastaavan taseesta tarjottavan reservin määrän on oltava vähintään minimitarjouskoon suuruinen.
  • Säätösähkömarkkinoilla aggregointi on sallittua saman tasevastaavan taseessa olevilla resursseilla. 
  • Automaattisten reservien säätöominaisuudet tulee olla todennettu säätökokeella. Automaattisia reservejä ovat nopea taajuusreservi (FFR), taajuusohjattu häiriöreservi (FCR-D ylös- ja alassäätötuote erikseen), taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N) sekä automaattinen taajuuden palautusreservi (aFRR). Säätökoevaatimus ei siis koske säätösähkö- eikä säätökapasiteettimarkkinoita eli mFRR-reservejä.
 • sijaita Suomessa (pl. Ahvenanmaan itsehallintoalue) tai olla suoraan kytkettävissä Suomen sähköverkkoon.