Kuinka osallistua reservimarkkinoille

Reservitoimittajan tulee

 • olla säätökykyisen kohteen omistaja tai sen avoimen sähkön toimitusketjun osapuoli (joko sähkönmyyjä tai tasevastaava). Tällä hetkellä avoimen toimitusketjun ulkopuolinen osapuoli voi toimia reservitoimittajana taajuusohjatussa häiriöreservissä (FCR-D), taajuusohjatussa käyttöreservissä (FCR-N) ja nopeassa taajuusreservissä (FFR).
  • Jos reservitoimittaja ei ole kohteen omistaja, tulee sillä olla kohteen omistajan lupa säätökäytöstä. Jos reservitoimittaja ei ole kohteen tasevastaava, tulee tasevastaavaa informoida säätökäytöstä.
 • tehdä Fingridin kanssa sopimus osallistumisesta reservimarkkinoille.
  • Reservitoimittaja on vastuussa reservipalvelusta kokonaisuudessaan Fingridin suuntaan, mutta reservitoimittajalla voi olla palveluntoimittaja, joka vastaa käytännössä esimerkiksi tarjousten tekemisestä reservimarkkinoille.
  • Sopimuspohjat liitteineen ovat saatavilla tuotekohtaisilla sivuilla.

 

Reservikohteen tulee

 • täyttää kyseisen reservituotteen tekniset vaatimukset ja markkinapaikan edellytykset.
  • Saman reservitoimittajan reservikohteita voi myös aggregoida siten, että aggregoidut kohteet täyttävät kokonaisuutena tekniset vaatimukset ja markkinapaikan vaatimukset, vaikka yksittäiset kohteet eivät niitä täyttäisikään. 
  • Taajuusohjatussa häiriöreservissä (FCR-D) ja nopeassa taajuusreservissä (FFR) on sallittua yhdistää reservikohteita kulutus- ja tuotantotaseista sekä eri tasevastaavien taseista. Myös taajuusohjatussa käyttöreservissä (FCR-N) tämä on mahdollista, mutta reservimäärän tulee olla symmetrinen per tase ja tasevastuu.
  • Säätösähkömarkkinoilla aggregointi on sallittua saman tasevastaavan taseessa olevilla kohteilla. Kulutus- ja tuotantotaseessa olevien kohteiden yhdistäminen on sallittua. 
  • Automaattisten reservien säätöominaisuudet tulee olla todennettu säätökokeella (ei koske säätösähkö- eikä säätökapasiteettimarkkinoita).
 • sijaita Suomessa tai olla suoraan kytkettävissä Suomen sähköverkkoon.

 

Reservituote​ Tarvittavat sopimukset​
Taajuusohjattu käyttöreservi​ Taajuusohjattujen reservien vuosisopimus  ja/tai tuntimarkkinasopimus
​Taajuusohjattu häiriöreservi Taajuusohjattujen reservien vuosisopimus  ja/tai tuntimarkkinasopimus
Nopea taajuusreservi Nopean taajuusreservin markkinasopimus
Automaattinen taajuuden palautusreservi Automaattisen taajuuden palautusreservin tuntimarkkinasopimus
Säätösähkömarkkinat Säätösähkömarkkinasopimus
Säätökapasiteettimarkkinat​ Säätösähkömarkkinasopimus