;

Jyväskylän sähköaseman rakentaminen

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Sijainti: Jyväskylä, Keljo

Jyväskylässä Keljossa sijaitseva 110 kilovoltin sähköasema on rakennettu alun perin 1940-luvulla. Aikaisempi JE-Siirto Oy:n kanssa yhteisomistuksessa oleva sähköasema korvattiin uudella ja täysin Fingridin omistukseen tulevalla sähköasemalla.

Kuva: Jyväskylän uusi sisäkytkinasema (oikealla) korvattiin nykyisen ulkokytkinaseman (keskellä)Uusi kaasueristeinen sisäkytkinlaitos (GIS) rakennettiin nykyisen avokytkinlaitoksen viereen, joka purettiin uuden aseman käyttöönoton jälkeen. Sähköaseman rakentamisen yhteydessä rakennettiin uudet pääteportaalit lounaasta tulevalle voimajohtokadulle ja tehtiin tarvittavat voimajohtojärjestelyt nykyisellä voimajohtolinjalla.

Hankkeen rakennustyöt ja pääosa asennustöistä on tehty vuoden 2018 aikana. Keväällä 2019 tehtiin muutostyöt voimajohtokadulle ja uusi sähköasema otettiin käyttöön.  

Kustannuksiltaan noin 6 miljoonaan euron sähköasemaurakasta vastasi Siemens Osakeyhtiö.

 

 

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Juha Pikkupeura
projektipäällikkö
puh. 030 395 4169

Pauli Kasén
työmaan valvoja
puh. 030 395 5514

 

Pääurakoitsija Siemens Osakeyhtiö

Pasi Höytiä
projektipäällikkö
puh. 0500 486 225

Juha Kiviahde
työmaapäällikkö
puh. 050 469 5546