;

Tihisenniemi–Katerma 110 kV -voimajohdon ympäristöselvitys

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Päättyneet ympäristöselvitykset

Fingrid suunnittelee vanhan 110 kV voimajohdon saneerausta välillä Tihisenniemen sähköasema (Kajaani) –Katerman sähköasema (Kuhmo). Voimajohtoreitin pituus on noin 70 kilometriä ja se sijaitsee Kajaanin ja Kuhmon kaupunkien sekä Sotkamon kunnan alueella. Saneerattava voimajohto korvaa nykyisen, 1940-luvulla rakennetun ja huonokuntoisen voimajohdon, jonka siirtokyky ei enää riitä tulevaisuuden tarpeisiin. Saneerattava voimajohto sopii nykyiselle johtoalueelle, mutta pylväiden koko ja jänneväli tulevat muuttumaan.

Tihisenniemi–Lehtomäki-voimajohto-osuudella on tarkasteltu vaihtoehtoista toteutusta, jossa nykyinen 110 kV portaalirakenne korvataan 2 x 110 kV vapaasti seisovalla pylväsrakenteella. Samaan pylvääseen sijoittuu Tihisenniemi–Katerma 110 kV -voimajohdon lisäksi Kainuun Sähköverkko Oy:n omistama voimajohto Tihisenniemi–Kirkkoaho. Lisävirtapiirin rakentamisen tarkoituksena on parantaa sähkön toimitusvarmuutta kaupungissa sijaitseville sähköasemille. Yhteys antaa huoltojen toteuttamiseen monipuolisemman mahdollisuuden.

Vuonna 2008 laadittua ympäristöselvitystä on täydennetty alkuvuodesta 2012 osuutta Leppisuo–Katerma koskevalla lisäselvityksellä. Kyseisellä noin 5,2 kilometrin osuudella uusittavan voimajohdon kanssa samoille uusittaville pylväille asennetaan myös toinen 110 kV virtapiiri. Molemmat selvitykset löytyvät liitteenä oikealla.

Linkki hankkeen rakennusprojektin sivulle