;

Alapitkän sähköaseman uudistaminen ja kompensoinnin lisääminen

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Sijainti: Lapinlahti

Fingrid Oyj uudisti Lapinlahden kunnassa sijaitsevaa Alapitkän sähköasemaa ja paransi siten Keski- ja Itä-Suomen kantaverkon luotettavuutta. Tärkeänä osana urakkaa mahdollistettiin alueellisten teollisuusinvestointien liittäminen kantaverkkoon.

Alapitkän sähköasemalle lisättiin myös loistehon kompensointia 400 kV jännitetasolla, jolloin voitiin kasvattaa olemassa olevien 400 kV voimajohtojen siirtokapasiteetti Pohjois-Suomesta Etelä-Suomeen.

Alapitkän sähköasema on rakennettu 1970-luvulla ja sen laitteistot olivat valtaosiltaan saavuttaneet teknisen käyttöikänsä. Uudistamisprojektissa lähes koko 110 kV laitteisto uusittiin, vain pieni, myöhemmässä vaiheessa rakennettu osuus, jäi uusimatta. Lisäksi laitevaihtoja tehtiin 400 kV kytkinlaitokselle. Fingridin tarkan elinkaarihallinnan ansiosta Alajärven projektissa vapautuneita hyväkuntoisia laitteita voitiin hyödyntää Alapitkän asemalla ja jatkaa näin 400 kV kytkinlaitoksen käyttöikää noin kymmenellä vuodella. Tämä tehokas toimintatapa mahdollistaa, että Fingridin suurjännitelaitteistot voidaan turvallisesti ja käyttövarmasti käyttää niiden teknisen käyttöikänsä loppuun saakka ja ennenaikaisilta korvausinvestoinneilta vältytään.

Aseman kaksi 400 MVA päämuuntajaa säilyivät nykyisellään, mutta osana vastuullista toimintaa niiden öljynerotusjärjestelmät uusittiin. Mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle rakennettiin myös viivästysallas estämään likaisten vesien hallitsematon karkaaminen ympäristöön sammutustöiden aikana.

Urakka alkoi kevättalvella 2018 ja valmistui vuoden 2019 alkukesästä. Urakan pääurakoitsijana toimi Infratek Finland Oy ja urakkahinta oli noin neljä miljoonaa euroa.

Loistehon kompensointia lisättiin laajentamalla 400 kV kytkinlaitosta yhdellä lähtökentällä, johon 400 kV kondensaattorikelat lisättiin. Kompensoinnin lisääminen toteutettiin vuoden 2019 kuluessa. Kompensoinnin osalta urakoitsijana toimi Siemen Osakeyhtiö ja urakkahinta oli noin kaksi miljoonaa euroa.

Alapitkän 110 kV kytkinlaitokseen liittyvä asiakkaan voimajohto rakennettiin erillisessä urakassa ja sen toteuttamisesta vastasi asiakas itse. Voimajohtohankeen urakoitsijana toimi TMV Line Oy.

Rakentamisen aikana aseman lähialueella esiintyi tavanomaista vilkkaampaa raskasta liikennettä.

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Petri Hämäläinen
projektipäällikkö
puh. 030 395 5246

Reijo Intke
paikallisvalvoja 
puh. 030 395 5602

Juha Pikkupeura
projektipäällikkö
puh. 030 395 4169

 

 

Pääurakoitsija Infratek Finland Oy

Olli Knuutti
projektipäällikkö
puh. 040 358 9363

Kompensointi Siemens Osakeyhtiö

Veli-Matti Norjamäki

projektipäällikkö
puh. 050 330 0496